بیانیه های 1358

پیام‌ تبریک‌ انتصاب‌ آقایان‌ بهشتی‌ و اردبیلی‌ به‌ ریاست‌ دیوان‌ عالی‌ و دادستانی‌ کل‌ کشور

پیام‌ تبریک‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی انتصاب‌ آقایان‌ بهشتی‌ و اردبیلی‌ به‌ ریاست‌ دیوان‌ عالی‌ و دادستانی‌ کل‌ کشور در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۵۸  

ادامه مطلب »

پیام‌ تبریک‌ انتصاب‌ آقایان‌ بهشتی‌ و اردبیلی‌ به‌ ریاست‌ دیوان‌ عالی‌ و دادستانی‌ کل‌ کشور

پیام‌ تبریک‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی انتصاب‌ آقایان‌ بهشتی‌ و اردبیلی‌ به‌ ریاست‌ دیوان‌ عالی‌ و دادستانی‌ کل‌ کشور در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۵۸  

ادامه مطلب »