آیت‌ الله‌ العظمی حسینی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

آیت‌ الله‌ العظمی حسینی سیستانی (مد‌ظله‌العالی)

آیت‌ الله‌ العظمی شبیری زنجانی (مد‌ظله‌العالی)

آیت‌ الله‌ العظمی وحید خراسانی (مد‌ظله‌العالی)

آیت‌ الله‌ العظمی مکارم شیرازی (مد‌ظله‌العالی)

آیت‌ الله‌ العظمی نوری همدانی (مد‌ظله‌العالی)