اظهار نظر اعضای‌ جامعه‌ مدرسین‌ درباره‌ نامزدی‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ برای‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری

اظهار نظر اعضای‌ جامعه‌ مدرسین‌ درباره‌ نامزدی‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ برای‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌

بسم الله الرحمن الرحیم

 محضر مبارک‌ اساتید حوزه‌ علمیه‌ قم‌ دامت‌ برکاتهم‌

 چون‌ امر انتخاب‌ ریاست‌ جمهوری‌ بنا به‌ فرمان‌ امام‌ از وظائف‌ مهم‌ و سرنوشت‌ ساز مردم‌ است‌ و تعیین‌ یک‌ نفر شایسته‌ از میان‌ تعداد کاندیداها امری‌ مشکل‌ به‌ نظر می‌رسد، لطفاً نظر خود را در این‌ مورد بیان‌ فرمائید. جمعی‌ از طلاب‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌

 

 نظر اکثریت‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و از جمله‌ اینجانب‌ تعیین‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ است‌ خداوند خیر و صلاح‌ را در این‌ انتخاب‌ شامل‌ حال‌ مسلمین‌ بفرماید. الاقل‌ علی‌ المشکینی‌ 16/10/58

 

 بعد از بررسی‌ زیاد بنظر رسید که‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ باین‌ مقام‌ شایسته‌ و سزاوار است‌. مسلم‌ ملکوتی‌

 همانطور که‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ با اکثریت‌ آراء انتخاب‌ فرموده‌اند جناب‌ مستطاب‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ از هر نظر مورد اعتماد و شایستگی‌ ریاست‌ جمهوری‌ انقلاب‌ اسلامی‌ را دارند.  ۱۸ صفر ۱۴۰۰ قم‌ ـ محمد فاضل‌

 

 شرکت‌ در انتخابات‌ رئیس‌ جمهوری‌ وظیفه‌ شرعی‌ و به‌ بهانه‌ اینکه‌ تشخیص‌ فردی‌ لایق‌ و جامع‌ الشرایط‌ مشکل‌ است‌ نمی‌توان‌ در انجام‌ این‌ وظیفه‌ مهم‌ مسامحه‌ نمود فردی‌ را که‌ اکثریت‌ فضلا و مدرسین‌ عالیمقام‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ تحت‌ عنوان‌ جامعه‌ مدرسین‌ تعیین‌ نموده‌اند وظیفه‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ را آسان‌ و تعیین‌ می‌نماید. ۲۰/۱۰/۵۸ احمد آذری‌ قمی‌

 

 بعد از مذاکره‌ در جلسات‌ متعدده‌ که‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ برگزار نمود با اکثریت‌ آراء صلاح‌ اسلام‌ و مسلمین‌ وجمهوری‌ اسلامی‌را در معرفی‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ برای‌ ریاست‌ جمهوری‌ دید. ۱۷/۱۰/۵۸ حسین‌ راستی‌ کاشانی‌

 

 پس‌ از شور و تحقیق‌ زیاد آقای‌ جلال‌الدین‌ فارسی‌ برای‌ ریاست‌ جمهوری‌ سزاوار است‌. علی‌ احمدی‌ (میانجی‌)

 

 بنظر، آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ برای‌ این‌ پست‌ سزاوارند. ابوالفضل‌ میرمحمدی‌

 

 با توجه‌ به‌ معیارهای‌ اصلی‌ که‌ در بیانات‌ امام‌ دام‌ ظله‌العالی‌ ذکر شد و تحقیقات‌ وسیعی‌ که‌ بعمل‌ آمد این‌ بنده‌ هم‌ مانند اساتید محترم‌ حوزه‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ را انتخاب‌ و تعیین‌ می‌نمایم‌. محمد مومن‌

 جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ با اکثریت‌ آراء آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ را ترجیح‌ دادند و حقیر ایشان‌ را از هر جهت‌ صالح‌ و شایسته‌ مقام‌ ریاست‌ جمهوری‌ می‌دانم‌. مرتضی‌ بنی‌ فضل‌

 

 خلاصه‌ مذاکرات‌ و بررسیهای‌ جلسات‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ بر این‌ شد که‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ سلمه‌ا… تعالی‌ تقریباً در روزهای‌ سرنوشت‌ ساز مملکت‌ مناسبت‌ بیشتری‌ دارند که‌ متصدی‌ مقام‌ ریاست‌ جمهوری‌ در ایران‌ باشند ناگفته‌ نماند بطوری‌ که‌ اینجانب‌ هم‌ در مجلس‌ خبرگان‌ شناختی‌ از آقای‌ فارسی‌ داشتم‌ بحق‌ مناسبت‌ برای‌ این‌ مقام‌ را دارند. ۱۷ صفر الخیر ۱۴۰۰ ابوالفضل‌ الموسوی‌

 

 نقش‌ قدرت‌ اجرایی‌ که‌ در رأس‌ آن‌ رئیس‌ جمهور قرار دارد برای‌ پیاده‌ شدن‌ احکام‌ اسلام‌ که‌ هدف‌ انقلاب‌ و جمهوری‌ اسلامی‌است‌ بر همگان‌ روشن‌ و تلاش‌ و سعی‌ برای‌ سپرده‌ شدن‌ امانت‌ بدست‌ اهلش‌ مورد فرمان‌ خداوند آیه‌ «ان‌ الله‌ یأمرکم‌ ان‌ تؤدوا الامانات‌ الی‌ اهلها» ـ قرآن‌ ـ با توجه‌ به‌ اهمیت‌ قضیه‌ و بحث‌ فراوان‌ در جلسات‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ رأی‌ دادن‌ به‌ جناب‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ معتقد و متعبد به‌ مبانی‌ اسلام‌ و ولایت‌ فقیه‌ و منتخب‌ جامعه‌ را بر خود لازم‌ دانسته‌ و به‌ او رأی‌ خواهم‌ داد. به‌ امید این‌ که‌ دین‌ بزرگ‌ خود را در این‌ مقطع‌ حساس‌ اداء نموده‌ باشم‌. 18/10/58 یوسف‌ صانعی‌

 

 همانطور که‌ جامعه‌ مدرسین‌ پس‌ از چندین‌ جلسه‌ بحث‌ و بررسی‌ با ملاحظه‌ تمام‌ جهات‌ لازم‌الرعایه‌ در این‌ امر حیاتی‌ سرنوشت‌ ساز در آخرین‌ جلسه‌ با اکثریت‌ آراء جناب‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ را کاندیدای‌ ریاست‌ جمهوری‌ معرفی‌ نمود اینجانب‌ هم‌ مشارالیه‌ محترم‌ را لایق‌ این‌ مقام‌ می‌شناسم‌ و به‌ ایشان‌ رأی‌ خواهم‌ داد با تقدیم‌ احترام‌ و تمنای‌ پیروزی‌ روزافزون‌ ملت‌ عزیز ایران‌. جعفر کریمی‌

 

 با توجه‌ به‌ تحقیقاتی‌ که‌ نسبت‌ به‌ عده‌ای‌ از کاندیداهای‌ مورد نظر بعمل‌ آمد و شناختی‌ که‌ شخصاً در مجلس‌ خبرگان‌ در طول‌ مدت‌ چند ماه‌ از افکار و رفتار آنها پیدا نمودم‌ اینجانب‌ هم‌ چون‌ اساتید محترم‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ را در مجموع‌ از دیگران‌ برای‌ احراز مقام‌ ریاست‌ جمهوری‌ مقدم‌ می‌دانم‌. محمد مهدی‌ ربانی‌

 

 با توجه‌ به‌ نقطه‌ نظرهای‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ نسبت‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ و مسائل‌ دیگر شایستگی‌ ایشان‌ را جهت‌ ریاست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تأیید می‌نمایم‌. محمد علی‌ شرعی‌

 

 با تحقیقی‌ که‌ از دوستان‌ شده‌ است‌ و برداشتی‌ که‌ خودم‌ در مجلس‌ خبرگان‌ از افکار آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ داشته‌ام‌ ایشان‌ برای‌ ریاست‌ جمهوری‌ اولی‌ و اصلح‌ می‌باشند و باید به‌ ایشان‌ رأی‌ داده‌ شود. سید حسن‌ طاهری‌

 

 ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ می‌دانند که‌ روشن‌ترین‌ خصیصه‌ این‌ انقلاب‌ مکتبی‌ بودن‌ و اسلامی‌بودن‌ آن‌ است‌ بدین‌ جهت‌ کسانی‌ که‌ بیشتر مکتبی‌ هستند و هیچگونه‌ تمایل‌ شرقی‌ یا غربی‌ ندارند و اصالت‌ اسلام‌ در نظرشان‌ قطعی‌ است‌ مقدم‌اند و با آشنایی‌ و شناختی‌ که‌ از تعدادی‌ نامزدهای‌ ریاست‌ جمهوری‌ دارم‌ چه‌ از طریق‌ نوشته‌ها و خطابه‌ها و چه‌ از راه‌ برخورد و معاشرت‌ در جمع‌ آقای‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ را مقدم‌ می‌دانم‌. محمد یزدی‌

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *