خرداد ۲۹, ۱۳۸۷

بیانات حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در ششمین اجلاس سراسری

رئیس قوه قضائیه: نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت حوزه‌های علمیه قوام یافته است آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در ششمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت فرماندهی حوزه‌های علمیه در حال ادامه حیات پر برکت خود می‌باشد.

ادامه مطلب »
Image

گزارش خبری و تصویری جناب آقای دکتر احمدی نژاد در ششمین اجلاس

رئیس جمهور: رابطه نظام با روحانیت و حوزه‌های علمیه تفکیک ناپذیر است دکتر محمود احمدی‌نژاد در ششمین نشست سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ حوزه‌های علمیه و روحانیت را سنگربان و پرچمدار حکومت الهی در جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.

ادامه مطلب »

بیانات حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در ششمین اجلاس سراسری

رئیس قوه قضائیه: نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت حوزه‌های علمیه قوام یافته است آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در ششمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت فرماندهی حوزه‌های علمیه در حال ادامه حیات پر برکت خود می‌باشد.

ادامه مطلب »
Image

گزارش خبری و تصویری جناب آقای دکتر احمدی نژاد در ششمین اجلاس

رئیس جمهور: رابطه نظام با روحانیت و حوزه‌های علمیه تفکیک ناپذیر است دکتر محمود احمدی‌نژاد در ششمین نشست سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ حوزه‌های علمیه و روحانیت را سنگربان و پرچمدار حکومت الهی در جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.

ادامه مطلب »