اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تظاهرات‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ در چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا سید مصطفی‌ خمینی‌

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تظاهرات‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ در چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا سید مصطفی‌ خمینی‌
در آذر ماه ۱۳۵۶

از روزی‌ که‌ مبارزات‌ اصیل‌ و عمیق‌ اسلامی‌ به‌ رهبری‌ بزرگ‌ پیشوای‌ شیعیان‌ جهان‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ در برابر قانون‌ شکینهای‌ قدرت‌ حاکمه‌ ایران‌ و برنامه‌های‌ ضد مذهبیش‌ قاطعانه‌ شروع‌ شد و جامعه‌ روحانیت‌ یک‌ صدا قیام‌ کرد، قبل‌ از هر کس‌ نسل‌ جوان‌ و تحصیل‌ کرده‌ مملکت‌، دانشگاهیان‌، دانشجویان‌ پاسخ‌ مثبت‌ داده‌ و دیگر قشرهای‌ جامعه‌ به‌ آنان‌ پیوسته‌ و خود را در برابر وظایف‌ سنگین‌ مقاومت‌ آماده‌ کردند.

 قدرت‌ حاکمه‌ ایران‌ که‌ به‌ روشنی‌ می‌دید روحانیت‌ با نفوذ اجتماعی‌ و شناخت‌ عمیق‌ خود رسماً وارد کارزار شده‌ و برنده‌ترین‌ سلاح‌ یعنی‌ جوان‌ آگاه‌ و دانشجوی‌ بیدار و مسؤول‌ از او بی‌ دریغ‌ حمایت‌ می‌کند بیشتر فشار و سنگینی‌ ستمگریها و قانون‌ شکنیهای‌ خود را متوجه‌ این‌ دو گروه‌ که‌ ستونهای‌ اصلی‌ مبارزه‌ را تشکیل‌ می‌دادند نمود به‌ مدرسه‌ فیضیه‌ در قم‌ حمله‌ ور شده‌ و با نهایت‌ بی‌ شرمی‌ مغول‌ وار آن‌ همه‌ خسارت‌ها جانی‌ و مالی‌ به‌ بار آورد، درست‌ همین‌ نقشه‌ را در دانشگاه‌ پیاده‌ کرده‌ و با هجوم‌ کماندویی‌ مرز مصون‌ دانشگاهها را شکسته‌ و تلفات‌ و زیانهای‌ سنگین‌تری‌ به‌ بار آورد.

 مقاومت‌ رهبران‌ مبارز و فداکاریهای‌ گروههای‌ مختلف‌ در افشاگری‌ چهره‌ دیکتاتوری‌ حکومت‌ و خنثی‌ کردن‌ تظاهرات‌ عوام‌ فریبانه‌ دستگاه‌ حاکمه‌ برد کار را سریعتر و مؤثرتر نمود و حکومت‌ کثیف‌ ایران‌ را در تنگنای‌ سخت‌تری‌ قرار داد تا جایی‌ که‌ گویا نظم‌ محاسبات‌ خود را از دست‌ داده‌ و به‌ دست‌ سازمان‌ به‌ اصطلاح‌ امنیت‌ به‌ ایجاد ناامنی‌ها و اختناق‌ و رعب‌ و وحشت‌ دست‌ زده‌ پیشگامان‌ مبارزه‌ را از روحانی‌ و دانشگاهی‌ دستگیر و به‌ زندان‌ و تبعید و شکنجه‌ کشیده‌ و جمعی‌ را به‌ صورتهای‌ گوناگون‌ به‌ شهادت‌ رساند؛ همانطور که‌ گفتیم‌ بر خلاف‌ محاسبه‌ ایکه‌ مزدوران‌ قدرت‌ حاکمه‌ ننگین‌ ایران‌ کرده‌ بودند عکس‌ العمل‌ مستقیم‌ این‌ روش‌ فاشیستی‌ و محروم‌ کردن‌ مردم‌ از هر گونه‌ حق‌ قانونی‌ این‌ بود که‌ صفوف‌ مبارزین‌ فزوده‌تر و روابط‌ قشرهای‌ مختلف‌ پیچیده‌تر شده‌ و دنیا را در جریان‌ آنچه‌ در ایران‌ می‌گذرد گذاشته‌اند تا جایی‌ که‌ در انتشارات‌ آمریکا که‌ حکومت‌ ایران‌ حلقه‌ نوکری‌ آن‌ را به‌ گوش‌ کرده‌، ایران‌ را اولین‌ کشوری‌ که‌ شکنجه‌های‌ ضد انسانی‌ نسبت‌ به‌ زندانیان‌ وارد و نقض‌ حقوق‌ بشر در آن‌ رایج‌ است‌ به‌ حساب‌ آورده‌، این‌ رسوایی‌ حکومت‌ او را سخت‌ برآشفته‌ و بدون‌ حساب‌ حمله‌ به‌ مدارس‌ علمیه‌ و دانشگاهها را وحشیانه‌تر تکرار و از هر نوع‌ قانون‌ شکنی‌ خودداری‌ نکرده‌.

 کلیه‌ فعالیتهای‌ روشنگرانه‌ را منع‌ و از تشکیل‌ جلسه‌ و انجمن‌ و سخنرانی‌ و نشر کتاب‌ و هر نوشته‌ سودمندی‌ جلوگیری‌ نموده‌ و تمام‌ شئون‌ زندگی‌ مردم‌ را زیر نظارت‌ خائنانه‌ و حکومت‌ علی‌ الاطلاق‌ سازمان‌ امنیت‌ گذارده‌ و حکومت‌ را به‌ شکل‌ یک‌ دیکتاتوری‌ مشخص‌ درآورد که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد مملکت‌ حق‌ دخالت‌ و نظارت‌ در هیچ‌ یک‌ از مسائل‌ زندگی‌ را ندارند؛ طبیعی‌ است‌ که‌ فشار بیشتر عکس‌ العمل‌ زیادتری‌ را بوجود می‌آورد و دانشجویان‌ مسلمان‌ و فداکار که‌ در خارج‌ مملکت‌ از امکانات‌ بیشتری‌ برای‌ فعالیت‌ و دخالت‌ در امور برخوردار هستند با حمایت‌ از دانشجویان‌ داخل‌ و بهره‌گیری‌ از رهبر عالیقدر و بیدار که‌ در تبعید به‌ سر می‌برند صحنه‌های‌ جدی‌تری‌ را دنبال‌ نموده‌ و با تنظیم‌ انتشارات‌ و تشکیل‌ انجمن‌ها و بر پا کردن‌ تظاهرات‌ ارزنده‌ و اعتصابات‌ اسلامی‌ و فعالیتهای‌ سیاسی‌ به‌ حکومت‌ ایران‌ این‌ حقیقت‌ را فهماندند که‌ با زدن‌ و کشتن‌ و بستن‌ و کارهای‌ وحشیانه‌ دیگر نمی‌تواند مبارزه‌ را خاموش‌ و به‌ راحتی‌ به‌ سلطه‌ غیرقانونی‌ و خیانتکارانه‌ خود ادامه‌ دهد.

 تظاهرات‌ اخیر و چشمگیر دانشجویان‌ در آمریکا و اروپا و همزمان‌ با آن‌ تظاهرات‌ دانشجویان‌ دانشگاهها و عموم‌ ملت‌ ایران‌ در سراسر کشور و خصوصاً بزرگترین‌ رفراندوم‌ ضد حکومت‌ با شرکت‌ روحانیون‌ و دانشجویان‌ و عموم‌ طبقات‌ مختلف‌ مردم‌ در روز چهلم‌ شهادت‌ عالم‌ مجاهد حضرت‌ آیت‌ الله حاج‌ سید مصطفی‌ خمینی‌ در مسجد اعظم‌ قم‌ نمودار جنبش‌ عظیم‌ ملت‌ و بیداری‌ عموم‌ و تنفر مردم‌ نسبت‌ به‌ دستگاه‌ خیانت‌ کار و جبار حکومت‌ ایران‌ می‌باشد درست‌ در همین‌ هنگام‌ است‌ که‌ رهبر عالیقدر و پیشوای‌ بزرگ‌ و مجاهد شکست‌ناپذیر

 حضرت‌ امام‌ خمینی‌ پس‌ از درگذشت‌ مشکوک‌ فرزند ارجمندش‌ که‌ در جریان‌ مبارزات‌ در تبعید به‌ سر می‌بردند آن‌ خطابه‌ پرمحتوی‌ را ایراد فرموده‌ و همه‌ گروههای‌ مبارز را روح‌ بخشی‌ و تقویت‌ نموده‌ و نسل‌ جوان‌ و دانشجو و دانشگاهی‌ را چه‌ در داخل‌ و چه‌ در خارج‌ مملکت‌ مورد عنایت‌ قرار داده‌، یعنی‌ جامعه‌ روحانیت‌ نگهبان‌ و پشتیبان‌ و همگام‌ با شماست‌ در مبارزه‌ مقدس‌ بر ضد طاغوت‌ زمان‌ و احیاء قوانین‌ آسمانی‌ قرآن‌ و پی‌گیری‌ تا حصول‌ پیروزی‌ و رسیدن‌ به‌ حکومت‌ اسلامی‌.

 ـ برقرار باد مبارزات‌ مقدس‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور
 ـ پیروز باد هماهنگی‌ روحانی‌ آگاه‌ و دانشگاهی‌ متعهد
 ـ درود بر پیشوای‌ بزرگ‌ رهبر مسؤول‌ و مبارز حضرت‌ امام‌ خمینی‌
 ـ نابود باد رژیم‌ کثیف‌ و دیکتاتور دست‌ نشانده‌ دودمان‌ سپاه‌ پهلوی‌

 حوزه‌ علمیه‌ قم‌
 آذر / ۱۳۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *