متن‌ تلگراف‌ حجج‌ اسلام‌ و اساتید حوزه‌ علمیه‌ قم‌ به‌: آیت‌ الله‌ جناب‌ آقای‌ منتظری‌ و حجه الاسلام‌ جناب‌ آقای‌ ربانی‌ و حجه الاسلام‌ جناب‌ آقای‌ آذری‌ قمی‌ دامت‌ برکاتهم‌

متن‌ تلگراف‌ حجج‌ اسلام‌ و اساتید حوزه‌ علمیه‌ قم‌ به‌: آیت‌ الله‌ جناب‌ آقای‌ منتظری‌ و حجه الاسلام‌ جناب‌ آقای‌ ربانی‌ و حجه الاسلام‌ جناب‌ آقای‌ آذری‌ قمی‌ دامت‌ برکاتهم‌
در فروردین ماه ۱۳۴۵

تهران‌ زندان‌ قزل‌ قلعه‌
 آیت‌الله‌ جناب‌ آقای‌ منتظری‌ و حجه‌الاسلام‌ ربانی‌ و حجه‌الاسلام‌ آذری‌ دامت‌ برکاتکم‌

بازداشت‌ آن‌ جنابان‌ موجب‌ نگرانی‌ عموم‌ مسلمین‌ خصوصاً حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و بالمال‌ مایه‌ تأثر خاطر مبارک‌ ولی‌ عصر(عج‌) می‌باشد اجر عظیم‌ آن‌ ذوات‌ مقدسه‌ مرجو موفقیت‌ و سلامت‌ آقایان‌ مسئلت‌ می‌گردد.

 آقا امام‌ سدهی‌،  الاحقر محمد شاه‌ آبادی‌ عفی‌ عنه‌ ، محمد حسین‌ مسجد جامعی‌،  حسین‌ نوری‌، ابراهیم‌ امینی‌ ، صالحی‌ نجف‌ آبادی‌،  احمد جنتی‌ ، عبدالله‌ نظری‌ خادم‌ الشریعه‌، جوادی‌ آملی‌، محمد محمدی‌ گیلانی‌، محمد یزدی‌ ، حسن‌ حسن‌ زاده‌ آملی‌، محمد حسن‌ الحسینی‌ النگرودی‌، حسین‌ اشتهاردی‌،  محمد تقی‌ مصباح‌ یزدی‌ ، عبدالعظیم‌ محصلی‌، هاشم‌ تقدیری‌،  علی‌ قدوسی‌ ، مصطفی‌ علم‌ الهدی‌،  الاحقر صادق‌ خلخالی‌ ، یوسف‌ مدنی‌، اسمعیل‌ صالحی‌ سوادکوهی‌،  محسن‌ دوزدوزانی‌ ، ضیاالدین‌ الحسینی‌ الاشکوری‌،  یحیی‌ انصاری‌ شیرازی‌، سید محمد ابطحی‌ ، ابوالقاسم‌ محجوب‌، حیدری‌ نهاوندی‌،  عباس‌ محفوظی‌، محمد علی‌ فیض‌ ، محمد علم‌ الهدی‌،  علی‌ اکبر مسعودی‌ ، محمد آل‌ طه‌، مرتضی‌ بنی‌ فضل‌ ، حسین‌ شهیدی‌، محمد علی‌ گرامی‌ قمی‌،  حسین‌ المظاهری‌، محمد مؤمن‌ ، الاحقر رحمت‌ الله‌ فشارکی‌، محمدحسن‌ قافی‌، سید جعفر شبیری‌، ابوالقاسم‌ مسافری‌، حسین‌ حقانی‌،  حسن‌ طاهری‌، حسن‌ تهرانی‌ ، خیرالله‌ اسمعیلی‌، حسین‌ ایوقی‌، سید محمد تقی‌ شاهرخی‌، عبدالغنی‌ نیری‌، سید باقر حسنی‌، علی‌ تهرانی‌ پهلوانی‌، علی‌ محمد انوری‌، محمد علی‌ روحانی‌ خراسانی‌، محمد علی‌ موسوی‌، علی‌ الهامی‌ محمد حسین‌ قائینی‌ آیتی‌،  محمد فاضل‌ ، حسن‌ امرالهی‌، اسدالله‌ عرشی‌، محی‌ الدین‌ فاضل‌، یدالله‌ پورهادی‌، عباس‌ صالحی‌ فریدنی‌، محمد عبائی‌ خراسانی‌، چون‌ از مخابره‌ تلگراف‌ خودداری‌ شد ناچار اقدام‌ به‌ چاپ‌ آن‌ گردید.

 فروردین‌ سال‌ ۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *