نامه ی‌ فضلاء و محصلان‌ حوزه ی‌ علمیه‌ قم‌ به‌ امام‌ در پی‌ انتقال‌ معظم‌ له‌ از ترکیه‌ به‌ نجف‌ اشرف‌

نامه ی‌ فضلاء و محصلان‌ حوزه ی‌ علمیه‌ قم‌ به‌ امام‌ در پی‌ انتقال‌ معظم‌ له‌ از ترکیه‌ به‌ نجف‌ اشرف‌
در مهر ماه ۱۳۴۴

محضر مقدس‌ بزرگ‌ مرجع‌ عالم‌ تشیع‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ خمینی‌
 متع‌ الله‌ المسلمین‌ بطول‌ بقائه‌

 هر چند انتقال‌ حضرت‌ عالی‌ از ترکیه‌ به‌ عتبات‌ عالیات‌ از جهتی‌ مایه‌ خرسندی‌ است‌ ولی‌ ادامه‌ تبعید آن‌ مرجع‌ عالیقدر که‌ به‌ خاطر دفاع‌ از قرآن‌ و حقوق‌ ملت‌ اسلام‌ وحمایت‌ از استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور اسلامی‌ ایران‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، بسی‌ موجب‌ تأثر و تنفر عموم‌ ملت‌ ایران‌ است‌. ملت‌ شریف‌ مسلمان‌ ایران‌ و حوزه ی‌ علیمه‌ قم‌ که‌ از منویات‌ مقدس‌ آن‌ قائد عظیم‌الشأن‌ پیروی‌ می‌کنند و برای‌ تأمین‌ و اجرای‌ آن‌ از هیچگونه‌ فداکاری‌ دریغ‌ ندارند، انتظار دارند که‌ به‌ زودی‌ موانع‌ برطرف‌ شود تا با مراجعت‌ حضرت‌ عالی‌ به‌ حوزه ی‌ علمیه‌ قم‌ و با تدبیرات‌ خردمندانه‌ و رهبریهای‌ ارزنده‌ آن‌ زعیم‌ عالیقدر، مصالح‌ عالیه‌ اسلام‌ و ایران‌ و حقوق‌ از دست‌ رفته‌ ملت‌ تأمین‌ گردد. ادام‌ الله‌ ظلکم‌ علی‌ رؤس‌ الانام‌.

 حسین‌ نوری‌، احمد آذری‌ قمی‌، ربانی‌ شیرازی‌ ، علی‌ اصغر مروارید، محمد علم‌الهدی‌ خراسانی‌،  حسینعلی‌ منتظری‌، ابوالفضل‌ النجفی‌ الخوانساری‌ ، سیدمحمدرضا سعیدی‌،  علی‌ المشکینی‌ الاردبیلی‌، ناصر مکارم‌ شیرازی‌، محمد تقی‌ مصباح‌ یزدی‌، ابوالقاسم‌ خزعلی‌، علی‌ اکبر مسعودی‌، سید موسی‌ شبیری‌ زنجانی‌ ، محمد مفتح‌، مهدی‌ الحائری‌ الطهرانی‌، غلامرضا صلواتی‌ عراقی‌،  جوادی‌ آملی‌ ، سیدمصطفی‌ علم‌الهدی‌، سید محمد باقر ابطحی‌، محمد ایمانی‌ گیلانی‌، رضا گلسرخی‌ کاشانی‌، سید عبدالمجید ایروانی‌،  محمد محمدی‌ گیلانی‌، ابراهیم‌ امینی‌ ، علی‌ حیدری‌ نهاوندی‌، سیدعبدالحسین‌ بهشتی‌ بروجردی‌، جواد علم‌الهدی‌،  احمد جنتی‌ ، نعمت‌الله‌ صالحی‌ نجف‌آبادی‌،  جعفر سبحانی‌، یحیی‌ انصاری‌ شیرازی‌ ، محمد مجتهدی‌ شبستری‌، نصرالله‌ بهرامی‌ ساوجی‌، سید هادی‌ خسروشاهی‌، سید یوسف‌ مدنی‌ تبریزی‌،  محمد رضا توسلی‌ محلاتی‌، عباس‌ محفوظی‌ گیلانی‌، مرتضی‌ بنی‌ فضل‌ تبریزی‌ ، حسن‌ حسن‌زاده‌، محمد جواد حجتی‌ کرمانی‌، حسین‌ شب‌ زنده‌دار، الحاج‌ محسن‌ دوزدوزانی‌، سید ابوالفضل‌ موسوی‌ تبریزی‌ ، نعمت‌الله‌ ادیب‌ لاری‌،  مهدی‌ الحسینی‌ الروحانی‌، سید حسن‌ طاهری‌، محمد مؤمن‌، محمد مهدی‌ ربانی‌ ، محمد علی‌ گرامی‌، الاحقر علی‌ طاهری‌،  حسن‌ تهرانی‌، محمد علی‌ فیض‌ گیلانی‌ ، حسین‌ شریعت‌ گیلانی‌، مصطفی‌ اعتمادی‌، محی‌الدین‌ فاضل‌، اکبر هاشمی‌، سید عبدالمجید مولانا،  علی‌ قدوسی‌ ، غلامحسین‌ حقانی‌، الاحقر رحمت‌الله‌ فشارکی‌،  مرتضی‌ مقتدایی‌ اصفهانی‌ ، محمد حسین‌ بهجتی‌ اردکانی‌، هادی‌ الحسینی‌ الروحانی‌، مصطفی‌ زمانی‌، علی‌ تهرانی‌ پهلوانی‌، خلیل‌ صادقی‌، محمد جعفری‌ رودسری‌،  سید محسن‌ خرازی‌ ، الاحقر حسن‌ مفیدی‌ دلیجانی‌، حسن‌ علیان‌، محمد خندق‌ آبادی‌، سید مهدی‌ حسینی‌ لاجوردی‌، زین‌العابدین‌ قربانی‌، مهدی‌ امامی‌، سید محمد صادق‌ زیارتی‌  ، الاحقر مرتضی‌ نجم‌الهدی‌، مهدی‌ کروبی‌، سید علی‌ جباری‌، حسین‌ نصرتی‌، اکبر علیان‌، علی‌ کاظمی‌، العبد محسن‌ الخراسانی‌، حسین‌ الموسوی‌، سیدضیاء فقیه‌ ایمانی‌، اسماعیل‌ صالحی‌، علی‌ اکبر ناطق‌، مهدی‌ جباری‌، علی‌ رضا برزگر، سید محمود دعایی‌، محمد باقر شریعتی‌ سبزواری‌، محمد عبایی‌ خراسانی‌، علی‌ اکبر رقیب‌ رشتی‌، حجت‌الله‌ کیانی‌، محمد اسلامی‌ تهرانی‌، اصغر حاجی‌ علیان‌، محمد کاظم‌ شرفی‌ یزدی‌،  محمد رضا فاکر ، عباس‌ دوست‌ حسنی‌ نوری‌، سیف‌ الله‌ علوی‌، علی‌ اکبر رفیع‌ زاده‌، هادی‌ مازندرانی‌، محمد تقی‌ صدیقیان‌، نبی‌الله‌ بهارلو، عبدالوهاب‌ محسنی‌ مازندرانی‌، سید اسدالله‌ موسوی‌، محمد طباطبایی‌ اصفهانی‌، ابوالفضل‌ شفاهی‌، حیدر علی‌ جعفری‌، سید جلیل‌ محقق‌، سید رضا حسینی سمنانی‌، حسن‌ روحانی‌ سمنانی‌، سید اصغر ناظم‌زاده‌، سید قاسم‌ موسوی‌، لطف‌علی‌ فقهی‌، محمد علی‌ شیخ‌ زاده‌، حسین‌ کریمی‌، سید محمد تقی‌ امامی‌، غلامعلی‌ نعیم‌ آبادی‌، سید مرتضی‌ موسوی‌ اردستانی‌، سیف‌ الله‌ محمد زنجانی‌، عماد شریعتی‌، احمد رفیعی‌، نعمت‌الله‌ صالحی‌، احمد علی‌ صالحی‌، نورالله‌ طبایی‌، سیف‌الله‌ طورانی‌ قزوینی‌، محمد حسین‌ نعمتی‌ تهرانی‌، حسن‌ قریشی‌، علی‌ حیدری‌ تهرانی‌، علی‌ موسوی‌، سید محمود سجادی‌، ابوالقاسم‌ کریمی‌، محمد حسن‌ نعیمی‌، سید حسین‌ رضوی‌ طاهری‌، غلامرضا زندی‌، حبیب‌الله‌ مرزوقی‌ شمیرانی‌، حسن‌ منفرد، سید مهدی‌ مویدی‌، مهدی‌ تسلیمی‌، علی‌ یزدانی‌، علی‌ قاسمی‌، محمد حیدری‌ خلخالی‌، محمدرضا رحیمی‌، رحمت‌ الله‌ تعاونی‌، حسن‌ نجفی‌ مازندرانی‌، جواد حیدری‌ خلخالی‌، احمد صادقی‌، حیدر علی‌ رحیمی‌، سید حسن‌ مدرسی‌، کریم‌ ولایتی‌، محمد رحیمی‌ اصفهانی‌، محمد اسماعیل‌ پور اصفهانی‌، ابراهیم‌ غضنفری‌، محمد حسن‌ رحیمیان‌، سید حسن‌ موسوی‌، عباس‌ ملکی‌، زین‌العابدین‌ زنجانی‌، سید حسن‌ میرلوحی‌، داود تهرانی‌، حسین‌ علی‌ اصفهانی‌، هاشم‌ تقدیری‌، سید احمد موسوی‌ میانجی‌، محمد مسعودی‌، عبدالخالق‌ عبداللهی‌، یوسف‌ حسن‌ زاده‌ فومنی‌، اسدالله‌ خادمی‌، ابراهیم‌ زاهدی‌، علی‌ اصغر نمایی‌ سبزواری‌، سید باقر موسوی‌، نجم‌ الهدی‌، عندلیب‌ بیرجندی‌، غلامعلی‌ مطهری‌ بیرجندی‌، محمدکاظم‌ سعیدی‌، محمد شاکری‌، جعفر مهاجرانی‌، محمد الموسوی‌ الفومنی‌، رضا طالبی‌، علی‌ اکبر اصفهانی‌، محمد تقی‌ نحوی‌، محمد تقی‌ صبوری‌، فیض‌ علی‌ سعدی‌، احمد امینی‌، سید محمد علی‌ حسینی‌، سید علی‌ رضا حسینی‌ زنجانی‌، سید محمد صفوی‌، محمود حسینی‌ اصفهانی‌، حسین‌ القاسمی‌ المیلانی‌، سید مهدی‌ موسوی‌، مسیح‌ ایمانی‌، محمد طاهر کیانی‌، جعفر حسینی‌ مراغه‌، مصطفی‌ دهقان‌، عبدالرضا زنجانی‌، سید حجت‌ حسینی‌ میانجی‌، محمد اسماعیل‌ قویدل‌، غلامرضا رحیمی‌ اصفهانی‌، علی‌ باقری‌، علی‌ اصغری‌، یوسف‌ خلیعی‌، ابوطالب‌ جمال‌الدین‌ رشتی‌، اکبر شهریپور، سیدمحمد نوری‌ اشکوری‌، حسن‌ منتظری‌، سیدتقی‌ درچه‌ای‌ موسوی‌، سیدمحمد فقیرزاده‌، نصرالله‌ صالحی‌، علی‌ مختاری‌، علی‌ اصغر رحیمی‌ تبریزی‌، سیدمحمد تقی‌ محصل‌، دوست‌ محمدی‌، محمد علی‌ روحانی‌ خراسانی‌، محمدحسن‌ مقدس‌، محمد ابراهیم‌ مجیدی‌، سید صدرالدین‌ طاهری‌ شیرازی‌، ابراهیم‌ خلیلی‌، رضا شریفی‌، مهدی‌ مهدوی‌، محمود مهدوی‌، عباس‌ شیرازی‌، محمد صدرالدین‌ طباطبایی‌ مهریزی‌، یحیی‌ سلطانی‌ اصفهانی‌، سید احمد موسوی‌ اصفهانی‌، مهدی‌ غفاری‌، میرآقا موسوی‌ زنجانی‌، حسن‌ قائمی‌ کاشانی‌، سید حسین‌ برقعی‌ قمی‌،  علی‌ احمدی‌ ، سید علی‌ اکبر محتشمی‌ پور، ابراهیم‌ اثنی‌ عشری‌، محمدحسین‌ اسدی‌ همدانی‌، سید صابر جباری‌، سید حسین‌ امیر جعفری‌، سید عباس‌ سالاری‌، سید حسین‌ طالبی‌، سید حسین‌ نوری‌، علی‌ اصغر نوروزی‌، محمد کاظم‌ پناه‌، علی‌ محمدی‌، ابوالقاسم‌ مسافری‌، محسن‌ فیاض‌ یزدی‌، محمد علی‌ ادیب‌، عبدالرسول‌ اردکانی‌، غلامرضا سلطانی‌ اشتهاردی‌، هادی‌ فقهی‌، محمد تقی‌ نصیری‌ سمنانی‌، غلامعلی‌ فقهی‌ نجف‌ آبادی‌، علی‌ محمد ایزدی‌، سیدضیاءالدین‌ نجم‌آبادی‌، سید جواد حسینی‌، جواد حاتمی‌، علی‌ اصغر نصرتی‌ سبزواری‌، علی‌ نقی‌ فرائی‌ زنجانی‌، سیدجمال‌الدین‌ دین‌ پرور، حسین‌ تقوی‌ اشتهاردی‌، سید جعفر حسینی‌ یزدی‌، عبدالحسین‌ معزی‌ تهرانی‌، هادی‌ رفیعا تهرانی‌، محمد شجری‌ عربانی‌، سید عباس‌ موسویان‌، غلامرضا کریمی‌ محلاتی‌، سید علی‌ جزایری‌ اصفهانی‌، سیدمرتضی‌ موسوی‌ اصفهانی‌، سید محمد تقی‌ شاهرخی‌، حجت‌الله‌ ساکی‌، عبدالحسین‌ کرم‌اللهی‌، شیخ‌ محمدعلی‌ نجفی‌ کرباسی‌، سید حسن‌ شجاعی‌، سید محمد تقی‌ حسینی‌ شیرازی‌، قربانعلی‌ دری‌، ابوالقاسم‌ العبدی‌، شریف‌ اصفهانی‌، محمدحسین‌ قدیمی‌، حجت‌الله‌ قاسمی‌، محمد حسن‌ قاضی‌، قربانعلی‌ طالب‌، سید محمد صادق‌ حسینی‌ یزدی‌، علی‌ برهان‌ یزدی‌، علی‌ حسین‌ زاده‌، سید محمد حسینی‌ اصفهانی‌، اصغر مجدی‌، حسن‌ بیات‌، محمدعلی‌ موحد، مهدی‌ طارمی‌، سید حسن‌ سجادی‌، سید ابوالحسن‌ حکیمی‌، محمدعلی‌ خوانساری‌، مصطفی‌ یوسفیان‌، محمدحسن‌ علوی‌ گرگانی‌،  سید ابوالفضل‌ موسوی‌ ، علی‌ رضا احمدی‌، محمد علی‌ منتظری‌، سیدفخرالدین‌ هاشمی‌، قدرت‌الله‌ مشایخی‌، محمد حسین‌ حجتی‌ پور، سید عبدالله‌ زبرجدی‌، شعبان‌ نخستین‌، سید محمد موسوی‌ اصفهانی‌، حسین‌ بهرامی‌، سید حسن‌ نوری‌، محمدتقی‌ دانش‌ آشتیانی‌، مصطفی‌ شریفیان‌، محمد اشرفی‌، محمد حسن‌ مرادی‌، عباس‌ توانایی‌ کازرونی‌، محمدعلی حامدی‌، رسول‌ پناهنده‌، الحاج‌ حق‌دان‌ جهرمی‌، علی‌ کریمی‌ جهرمی‌، سیداحمد موسوی‌، محمدکاظم‌ حبیب‌ اللهی‌، هبت‌ الله‌ امیراحمدی‌، محمد حمیری‌ شیرازی‌، عبدالنبی‌ انصاری‌، روحانی‌ گرگانی‌، علی‌ اصغر هاشمی‌، محسن‌ محمودی‌، سیدابراهیم‌ بحرینی‌، عبدالخالق‌ شجاعی‌، سیدمحمد باقر آل‌ طه‌، محمد جعفر امامی‌ شیرازی‌، عبدالرحمن‌ انصاری‌، فضل‌الله‌ قاسمی‌، سیدالیاس‌ حسینی‌، حسن‌ بابایی‌ طوسی‌، حسن‌ امامی‌، جمال‌الدین‌ حضوری‌،  یوسف‌ صانعی‌ ، محمد فاضل‌ اشتهاردی‌، مصطفی‌ صالحی‌، سیدرضا مقدسی‌ محلاتی‌، محمدتقی‌ منتظری‌، شعبانعلی‌ مقدسی‌ ملایری‌، سید هاشم‌ فخرالدین‌ زین‌العابدینی‌، علی‌ اکبر محصلی‌، بنی‌ فاطمی‌، عباس‌ محقق‌ کاشانی‌، محمدباقر غفاری‌، غلامحسن‌ خوشرفتار، سیدعلی‌ اکبر عادلی‌ خراسانی‌، مهدی‌ ذاکری‌، قربانعلی‌ صالحی‌، سید محمد هاشمی‌، محمدباقر رسولی‌، فتح‌الله‌ شهاب‌، احمد احمدی‌، اسدالله‌ عندلیب‌، محمدتقی‌ جواد، ابراهیم‌ بهرامی‌، مسیح‌ مسجد جامعی‌ تهرانی‌، محمد تفویضی‌، علی‌ اکبر معصوم‌ پور همدانی‌، مرتضی‌ بصری‌، هاشم‌ بطحایی‌ گلپایگانی‌، محمدرضا ایمانی‌، حسن‌ کاظم‌ پور لنکرانی‌، محمود برهان‌، علی‌ رضایی‌ لنکرانی‌، اسحق‌ منادی‌، عیسی‌ خطیبی‌ گیلانی‌، رحمت‌الله‌ ملکی‌ اشکوری‌، سیدعبدالله‌ طباطبایی‌، اسماعیل‌ جعفرزاده‌، علی‌ شاکری‌، علی‌ گمار، سید حسن‌ شیخ‌ الاسلامی‌تویسرکانی‌، عباس‌ حسن‌ زاده‌، محمد حسین‌ افتخاری‌،  محمد آشتیانی‌ ، سید محمد نجفی‌ تبریزی‌، سید مهدی‌ حجتی‌، علینقی‌ محسنی‌، سید حسن‌ موسوی‌ نایینی‌، عزیزالله‌ جعفری‌، سیدمرتضی‌ موسوی‌، مصطفی‌ صالحی‌، سیدهادی‌ هاشمی‌، جلال‌الدین‌ حضوری‌، سید حسین‌ واعظ‌، سید محمدباقر موسوی‌، باقر درچه‌ای‌ اصفهانی‌، محمدهادی‌ قدسی‌ اشکوری‌، محمدحسین‌ فاتحی‌، سید مجتبی‌ موسوی‌ درچه‌ای‌، سید حسن‌ موسوی‌، محمد صادق‌ علیان‌ تهرانی‌، ابوطالب‌ رفیع‌ پور، تقی‌ رهنی‌، سید شجاع‌ الدین‌ جلیلی‌، سید علی‌ طبایی‌، علی‌ اکبر امکانی‌ سرابی‌، حسین‌ توتونچی‌، محمد حسن‌ قانع‌ امینی‌ بیرجندی‌، محسن‌ لسان‌ زاده‌، عبدالاحد عربی‌، غلامحسین‌ فلاح‌، محمدعلی‌ صابری‌، حسینعلی‌ جلالی‌، مهدی‌ مویدی‌، سید حسن‌ هاشمی‌ اراکی‌، حجت‌ قلی‌زاده‌، محمد حسن‌ مومنی‌، معصوم‌ زاده‌، مسلم‌ گلپایگانی‌، محمدعلی‌ ایلواری‌، روحانی‌ گرگانی‌، محمد کبیری‌، قربانعلی‌ ذوالقدر زنجانی‌، جمال‌الدین‌ ملاکی‌، رضا گرجی‌ زنجانی‌، سید محمد علی‌ احمدی‌، اسماعیل‌ مرادی‌، سید فضل‌ الله‌ قطبی‌، محرم‌ علی‌ کلانتری‌، سید حسن‌ حسینی‌، محمد علی‌ محمدی‌، سید سامع‌ طباطیایی‌ یزدی‌، علی‌ اصغر قاضی‌ جهانی‌، سید عبدالله‌ ابن‌ الرسول‌، محمدحسین‌ معصومی‌زندی‌، اکبر علیمی‌، محمد بنی‌ نوری‌، مصطفی علما کرمانشاهی‌، حقشناس‌ شیرازی‌، سیدعباس‌ لاری‌، مسعود صالحی‌، عباسعلی‌ اختری‌ سمنانی‌، محمدعلی‌ صنعتگر خرم‌ آبادی‌، عباس‌ حسنی‌، محمدزمان‌ صادقی‌، قربان‌ قربانی‌، غلامرضا صادقی‌ رودانی‌، محمد حسین‌ زاده‌ شهطی‌، محمدباقر حسن‌ پور،  محمد موحدی‌ ، مرتضی‌ کاظمی‌ تهرانی‌، غلامرضا کریمی‌ محلاتی‌، حسین‌ بهرامی‌، الاحقر باقر فرج‌ اللهی‌ خرم‌ آبادی‌، خداداد جهان‌ پور، سید مرتضی‌ سید صالحی‌، سیدیوسف‌ جباری‌ بنایی‌، بیت‌الله‌ عبداللهی‌، علی‌ اصغر طاهری‌، جعفر شبیری‌، علی‌ اکبر معالی‌، علی‌ شهبازی‌، علی‌ جعفری‌، محمدعلی‌ موسوی‌، تقی‌ محمودی‌، عبدالحسین‌ کرم‌اللهی‌، علی‌ معتمدی‌، غلامرضا داودی‌، سیدرضا حجازی‌، سیدابوالفضل‌ احمدی‌، قربان‌ علی‌ عبدی‌، محمود شالچی‌، علی‌ کریمی‌، محب‌ علی‌ مصطفوی‌، محمد حسین‌ نجیبی‌، عطاالله‌ صدوق‌، محمدعلی‌ مقدسی‌، عبدالمجید معادیخواه‌، سیدرحمن‌ کاظمی‌، علی‌ اصغر اکبری‌، سعیدی‌ حیدری‌، سید محمد صمدی‌، احمد طلایی‌، سید حسین‌ کاظمی‌، محمدهادی‌ روحانی‌، مصطفی‌ انصاری‌ آبادانی‌، محمود حدیثی‌ قمی‌، سید مهدی‌ میریحیی‌ اراکی‌، مهدی‌ بیگدلی‌ قمی‌، سیدکاظم‌ صدرالسادات‌ دزفولی‌، محمدعلی‌ تربیتی‌، غلامعلی‌ طاهری‌، حسین‌ جاویدی‌، محمدحسین‌ جعفری‌ اصفهانی‌، محمدحسین‌ روشنی‌ خرم‌آبادی‌، محمدتقی‌ فردوسی‌ اصفهانی‌، سید محمد موسوی‌ نهاوندی‌، احمد ولی‌ زاده‌، مرتضی‌ آیت‌الله‌ زاده‌، سیدمحمد علی‌ وفایی‌، مرتضی‌ موسوی‌ اصفهانی‌، حسین‌ غفاریان‌، ابوالقاسم‌ جلالی‌، رضا ناصری‌، محمدرضا ناصری‌، غلامعلی‌ کتانی‌، عبدالمحمد بهبهانی‌، سیدابوالحسن‌ موسوی‌، علی‌ اصغر فقیه‌ مشکینی‌، ملامحمد طاهری‌، حمید رفعت‌ جاه‌، عارف‌ نصیری‌، محمد علیان‌، احمد دولت‌آبادی‌، سیدکاظم‌ ارفع‌ تهرانی‌،  رضا استادی‌ ، علی‌ اسلامی‌تهرانی‌، و پانصد امضای‌ دیگر.
مهر/۱۳۴۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *