اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تبعید امام‌ به‌ ترکیه‌

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تبعید امام‌ به‌ ترکیه‌
در تاریخ ۱۳۴۳/۰۸/۳۰

برادران‌ عزیز!
 امروز هجدهمین‌ روزی‌ است‌ که‌ دست‌ پلید استعمار، رهبر عظیم‌الشأن‌ و زعیم‌ عالیقدر ما حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ خمینی‌ را ربوده‌ و از کشور ایران‌ نیز بیرون‌ برده‌ است‌ و ملت‌ استعمار زده‌ ایران‌ را از رهبریهای‌ خردمندانه ی‌ معظم‌ له‌ محروم‌ و وضع‌ حوزه ی‌ علمیه‌ را مختل‌ ساخته‌ و نشاط‌ و تحصیل‌ و کارهای‌ علمی‌ را از طلاب‌ گرفته‌ و مجامع‌ و محافل‌ علمی‌ و مذهبی‌ را بی‌ روح‌ نموده‌ است‌. گرچه‌ فیوضاتی‌ که‌ از حضور این‌ بزرگ‌ رهبر جهان‌ تشیع‌، عاید ملت‌ ایران‌ مخصوصاً دانشجویان‌ و فضلای‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ می‌شد، بی‌ شمار و خارج‌ از محاسبات‌ و مقایسات‌ ساده‌ است‌، ولی‌ بزرگتر از همه‌، افکار عالیه‌ و اهداف‌ مقدسه ی‌ ایشان‌ است‌ که‌ اینک‌ در قلوب‌ و اذهان‌ ما راسخ‌ شده‌ و به‌ هیچ‌ قیمتی‌ نمی‌توانند آن‌ را از ما بگیرند و مصیبت‌ بزرگ‌ ما آن‌ روز است‌ که‌ خدای‌ نکرده‌ ببینیم‌ هدفهای‌ عالیه ی‌ ایشان‌ به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ شده‌ و تنها بحث‌ بر سر آزادی‌ ایشان‌ دور می‌زند.

 دستگاه‌ حاکمه‌ چنین‌ پنداشته‌ که‌ با بردن‌ معظم‌ له‌ می‌تواند هدف‌ ایشان‌ را هم‌ از ملت‌ بگیرد. می‌تواند مظاهر شوم‌ استعمار را ـ بدون‌ مزاحم‌ ـ در کشور اجرا کند. می‌تواند به‌ احکام‌ ضروری‌ اسلام‌، دست‌ تجاوز و خیانت‌ دراز کند. می‌تواند کفار و دشمنان‌ دین‌ و استقلال‌ را با در دست‌ داشتن‌ سند معافیت‌ و مصونیت‌ بر ما مسلط‌ سازد. می‌تواند هر گونه‌ جنایتی‌ را بدون‌ چون‌ چرا انجام‌ دهد و به‌ هر شکلی‌ بخواهد با جان‌ و مال‌ و ناموس‌ و شرافت‌ مردم‌ رشید ایران‌ بازی‌ کند. دستگاه‌ جاسوسی‌ و پلیسی‌ حکومت‌ ایران‌ با نقشه‌های‌ شیطانی‌ که‌ از ماه‌ها پیش‌ طرح‌ریزی‌ کرده‌ و به‌ اتکای‌ قدرت‌ و سیاست‌ اربابان‌ استعمارگر خود چنان‌ خفقان‌ مرگباری‌ را به‌ وجود آورده‌ که‌ کسی‌ را یارای‌ بردن‌ نام‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خمینی‌ و دعا کردن‌ برای‌ ایشان‌ نباشد! به‌ گمان‌ آنکه‌ با این‌ حیله و زورگویی‌ها می‌تواند عشق‌ خمینی‌ را از دلهای‌ مردم‌ برباید. غافل‌ از آنکه‌ محبت‌ خمینی‌ شعاعی‌ از اشعه ی‌ محبت‌ خدا و پیامبر او و ائمه ی‌ اطهار است‌ که‌ با شیر اندرون‌ شده‌ با جان‌ بدر رود و سرانجام‌ این‌ احساسات‌ سرکوب‌ شده‌ و عواطف‌ جریحه‌دار شده‌ روزی‌ انفجار ایجاد خواهد کرد. و بنیاد کاخهای‌ ظلم‌ و بیدادگری‌ را بر باد خواهد داد و دست‌ قدرت‌ الهی‌ مددکار مظلومان‌ و حق‌جویان‌ است‌.

 پلیس‌ خونخوار پس‌ از بازداشت‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خمینی‌، آقازاده‌ ایشان‌ را نیز (بغضاً لابیه‌) توقیف‌ و روانه ی‌ زندان‌ نمود. سپس‌ چند نفر از فضلا و مدرسین‌ والامقام‌ مانند حجه‌الاسلام‌ آقای‌ ربانی‌ شیرازی‌ و… را بدون‌ هیچ‌ جرم‌ و حتی‌ کوچکترین‌ بهانه‌ای‌ به‌ زندان‌ فرستاد و عده‌ای‌ از طلاب‌ و محصلین‌ را نیز به‌ بهانه‌های‌ واهی‌ بازداشت‌ نمود.

 بعضی‌ از جراید مزدور و بی‌ شرم‌ پایتخت‌ و شهرستانها نیز مطالب‌ وقیح‌ و دیکته‌ شده ی‌ سازمان‌ را، که‌ فقط‌ در خور اربابان‌ آنان‌ می‌باشد، به‌ مراجع‌ عظیم‌الشأن‌ شیعه‌ نسبت‌ دادند و آنچه‌ ناگفتنی‌ است‌ نوشتند. علما و طلاب‌ و سایر مسلمانان‌ نیز خون‌ دل‌ خوردند و نفس‌ را در سینه‌ گره‌ کردند. ولی‌ هنگام‌ انفجار این‌ ناراحتی‌ها و غمها رسیده‌ و به‌ یاری‌ خدا روز پیروزی‌ نزدیک‌ است‌.

 امروز دیگر جنگل‌نشینان‌ آفریقا هم‌ دانسته‌اند که‌ مراجع‌ روحانی‌ ایران‌ به‌ خاطر دفاع‌ از اسلام‌ و استقلال‌ مملکت‌، با حکومت‌ دیکتاتوری‌ و ستم‌پیشه‌ و دست‌نشانده ی‌ استعمار مبارزه‌ می‌کنند و دانسته‌اند که‌ لکه‌های‌ نارنگ‌ ارتجاع‌ و کهنه‌پرستی‌ و طرفداری‌ از فئودالها بر دامان‌ پاک‌ و منزه‌ ایشان‌ نخواهد نشست‌ و این‌ وصله‌، همرنگ‌ جامه ی‌ کسانی‌ است‌ که‌ مصونیت‌ به‌ مستشاران‌ کافر آمریکایی‌ می‌دهند. و کشور خود را در دنیا نیمه‌ مستعمره‌ معرفی‌ می‌کنند و مصداق‌ روشن‌ فئودالیست‌ و فاشیست‌ می‌باشند.

 مراجع‌ عالیقدر شیعه‌ از چیرگی‌ استعمارطلبان‌ بر مهین‌ عزیز ما، که‌ مهد تمدن‌ و مخزن‌ بی‌ کران‌ ثروتهای‌ طبیعی‌ و یکتا کشور شیعی‌ جهان‌ است‌، بیم‌ داشتند. علمای‌ اسلام‌ دستهای‌ پلید اسراییل‌ و اربابان‌ استعمارگرش‌ را در پشت‌ پرده ی‌ سیاست‌ ایران‌ دیدند که‌ از دیر باز به‌ ملت‌ شریف‌ و غیور، هشدار دادند. آیت‌الله‌ خمینی‌ می‌دید که‌ تجاوز به‌ حریم‌ مقدس‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسی‌ کشور کارش‌ به‌ الغای‌ مذهب‌ و نسخ‌ احکام‌ ضروری‌ اسلام‌ و تسلط‌ کفار و دشمنان‌ دین‌ اسلام‌ بر همه‌ شئون‌ مسلمین‌ و مصیبتهایی‌ که‌ امروز کیان‌ اسلام‌ را به‌ خطر انداخته‌ می‌انجامد که‌ دو سال‌ قبل‌ بانگ‌ بیدار باش‌ زد و زنگ‌ خطر را به‌ صدا درآورد و فرمود تقیه‌ حرام‌ است‌ «و لو بلغ‌ ما بلغ‌».

 حضرت‌ آیت‌ الله‌ خمینی‌ در اعلامیه ی‌ اخیر، وظیفه ی‌ همه ی‌ طبقات‌ را اعم‌ از کشوری‌ و لشگری‌ و علما و فضلا حتی‌ طلاب‌ مقدماتی‌ را بیان‌ نمودند و برنامه ی‌ کار هر فرد را به‌ دستش‌ دادند و با صراحت‌ لهجه‌ فرمودند که‌ سکوت‌ در برابر این‌ اقدامات‌ خائنانه‌ و اسلام‌ بر باد ده‌ هیأت‌ حاکمه‌، گناه‌ کبیره‌ است‌.

 هان‌ ای‌ برادران‌ عزیز! ای‌ فرزندان‌ رشید اسلام‌! ای‌ پرورش‌یافتگان‌ مکتب‌ حسینی‌! ای‌ سربازان‌ امام‌ زمان‌! ای‌ شاگردان‌ آیت‌الله‌ خمینی‌! آن‌ فرمان‌ مرجع‌ تقلید و این‌ فریاد ما، آن‌ کمربستن‌ حکومت‌ خائن‌ برای‌ الغای‌ مذهب‌ و نسخ‌ احکام‌ ضروری‌ اسلام‌ و آن‌ تهمتهای‌ ناروای‌ او به‌ ساحت‌ قدس‌ پرچمدار شیعه‌ و این‌ همت‌ و مردانگی‌ شما.

والسلام‌ علیکم‌ و رحمه‌اللّه‌ و برکاته‌، در انتظار پیروزی‌
حوزه‌ علمیه‌ قم‌
۳۰/۸/۱۳۴۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *