اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تصویب‌ کاپیتولاسیون‌ و تبعید امام‌ به‌ ترکیه‌

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تصویب‌ کاپیتولاسیون‌ و تبعید امام‌ به‌ ترکیه‌
در آبان ماه ۱۳۴۳

ملت‌ مسلمان‌ ایران‌!
 دولت‌ غیرقانونی‌ و قانون‌ شکن‌ ایران‌ بار دیگر مرجع‌ عالیقدر تقلید و پیشوای‌ عظیم‌الشأن‌ شیعیان‌ جهان‌، حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ خمینی‌ را شبانه‌ از منزل‌ دزدیده‌، به‌ جای‌ نامعلومی‌ تبعید نمود.

 آیا از حوادث‌ اسف‌انگیز روزهای‌ اخیر اطلاع‌ دارید؟ آیا می‌دانید چه‌ ضربه‌های‌ سنگینی‌ به‌ دست‌ دولت‌ خائن‌ منصور بر پیکر اسلام‌ و استقلال‌ کشور و حق‌ حاکمیت‌ ملی‌ و استقلال‌ قضایی‌ مملکت‌ وارد آمد؟؟

 چند روز پیش‌ لایحه‌ شوم‌ مصونیت‌ مستشاران‌ نظامی‌ آمریکا و خانواده‌ آنان‌ پس‌ از یک‌ سلسله‌ فعل‌ و انفعالات‌ پشت‌ پرده‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ غیرقانونی‌ ایران‌ رسید. به‌ قدری‌ این‌ لایحه‌ خیانت‌بار بود که‌ عده‌ای‌ از همان‌ وکلای‌ مقوایی‌ و بی‌ اراده‌، که‌ ( )   سازمان‌ منفور امنیت‌ به‌ مجلس‌ رفته‌اند، به‌ شدت‌ با آن‌ مخالفت‌ کردند و پس‌ از هشت‌ ساعت‌ مشاجره‌ با همه‌ تهدیدها و فشارهای‌ دولت‌ از یک‌ صد و سی‌ و چهار نفر (اعضای‌) مجلس‌، فقط‌ با موافقت‌ هفتاد و سه‌ نفر در مقابل‌ مخالفت‌ ۶۱ نفر به‌ تصویب‌ رسید و در خانه‌ ملت‌، عده‌ای‌ خائن‌ به‌ نام‌ نمایندگان‌ مردم‌ اجازه‌ دادند از این‌ به‌ بعد هزاران‌ نظامی‌ خودخواه‌، مغرور و شهوتران‌ آمریکایی‌ با در دست‌ داشتن‌ سند آزادی‌ و معافیت‌ مطلق‌ با جان‌ و مال‌ و ناموس‌ و سرنوشت‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ بازی‌ کنند. (ناگفته‌ نماند که‌ در مجلس‌ سنا که‌ نوکران‌ امتحان‌ داده‌تری‌ گماشته‌ شده‌اند این‌ سند بردگی‌ قبلاً بدون‌ سروصدا و مخالفت‌ به‌ امضا رسید) و بدین‌ ترتیب‌ اصل‌ کاپیتولاسیون‌ منفور، که‌ ۳۸ سال‌ پیش‌ به‌ همت‌ روحانیون‌ مجاهد و مبارزان‌ آزادیخواه‌ که‌ ننگ‌ آن‌ از دامن‌ ملت‌ ایران‌ پاک‌ شده‌ بود و هیأت‌ حاکمه‌ الغای‌ آن‌ را به‌ دروغ‌ از افتخارات‌ خاندان‌ پهلوی‌ به‌ حساب‌ می‌آورند، بار دیگر به‌ صورت‌ ذلت‌بارتری‌ بر ملت‌ ایران‌ تحمیل‌ گردید. به‌ دنبال‌ این‌ خیانت‌، لایحه‌ گرفتن‌ وام‌ دویست‌ میلیون‌ دلاری‌ از آمریکا با بهره‌ کمرشکن‌ پنج‌ درصد برای‌ تقویت‌ ارتش‌، آن‌ هم‌ به‌ صورت‌ اسلحه‌های‌ کهنه‌ و فرسوده‌ و از رده‌ در رفته‌ ارتشی‌ که‌ عملاً فقط‌ برای‌ سرکوب‌ کردن‌ مبارزات‌ ملت‌ بکار می‌رود و در مورد خطرهای‌ مرزی‌ از قبیل‌ از دست‌ دادن‌ قفقاز و بحرین‌ و… خبری‌ از آن‌ نیست‌، در مجلس‌ مطرح‌ و با یک‌ قیام‌ و قعود به‌ تصویب‌ رسید و از این‌ رهگذر به‌ دست‌ دولت‌ به‌ اصطلاح‌ حزبی‌ و سازنده‌، بند بردگی‌ اقتصادی‌ و نظامی‌ که‌ از خطرناکترین‌ زنجیرهای‌ استعمار است‌ به‌ گردن‌ ملت‌ ایران‌ گذاشته‌ شد. همانطور که‌ انتظار می‌رفت‌ فریاد اعتراض‌ مرجع‌ عالیقدر و پیشوای‌ مجاهد حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی‌ خمینی‌ و سایر مراجع‌ شیعه‌، سکوت‌ مرگبار محیط‌ پر خفقان‌ ایران‌ را شکست‌. آیت‌الله‌ خمینی‌ با یک‌ خطابه‌ آتشین‌ در روز چهارم‌ آبانماه‌ و صدور اعلامیه‌ای‌ قاطع‌ و کوبنده‌، ملت‌ ایران‌ را از این‌ خیانت‌ دولت‌ آگاه‌ و استعمارگران‌ و عمال‌ پست‌ آنان‌ را مفتضح‌ نمود. این‌ نغمه‌ روحبخش‌، مردم‌ ایران‌ را که‌ می‌خواستند در زیر خاکهای‌ مرده‌ای‌ که‌ حکومت‌ پلیسی‌ سالها در زیر سایه‌ سرنیزه‌ به‌ سر آنان‌ ریخته‌ بود مدفون‌ کنند، به‌ هیجان‌ درآورد. استعمارگران‌ و نوکران‌ مرتجع‌ و وطن‌ فروششان‌ که‌ خود را در مقابل‌ امواج‌ خروشان‌ احساسات‌ ملی‌ و مذهبی‌ ملت‌ در خطر دیدند، سخت‌ به‌ وحشت‌ افتادند و به‌ جای‌ آنکه‌ با اعلان‌ عقب‌ نشینی‌ و اعتراف‌ به‌ خطا که‌ از خصائص‌ حکومتهای‌ دمکرات‌ راقیه‌ است‌، ملت‌ را آرام‌ و راضی‌ نمایند با شتابزدگی‌ و عجله‌ای‌ مخصوص‌، جنایتکاران‌ و دزدان‌ تحت‌ تعقیب‌ دست‌ به‌ جنایت‌ نفرت‌ بار دیگری‌ زدند. این‌ نادانهای‌ بی‌ شخصیت‌ به‌ دستور ارباب‌ استعمارگر خود شبانه‌ مسلحانه‌ به‌ خانه‌ بزرگترین‌ مقام‌ مذهبی‌ ایران‌ حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی‌ آقای‌ خمینی‌ شبیخون‌ زدند و با زدن‌ و مجروح‌ ساختن‌ خدمه‌ و همسایه‌ ایشان‌ و شکستن‌ در و پنجره‌، معظم‌له‌ را توقیف‌ و بلادرنگ‌ تبعید به‌ خارج‌ از کشور نمودند و سپس‌ سراسر قم‌ را مملو از پلیس‌ و کماندوهای‌ خون‌آشام‌ مسلح‌ ساخته‌ و منازل‌ مراجع‌ بزرگ‌ و آستانه‌ مقدسه‌ و مدارس‌ علمی‌ و مساجد و سایر امکان‌ عمومی‌ را از ترس‌ تظاهرات‌ مردم‌ در محاصره‌ مأمورین‌ مسلح‌ قرار دادند و باز هم‌ به‌ دنبال‌ بهانه‌ می‌گشتند که‌ به‌ مانند پانزدهم‌ خرداد با ایجاد صحنه‌ای‌ حکومت‌ نظامی‌ اعلام‌ کنند و محیط‌ را برای‌ اجرای‌ اغراض‌ خائنانه‌ خود مهیا نمایند، ولی‌ با همه‌ پیش‌ بینی‌ها اعتصاب‌ بازار قم‌ را روز چهارشنبه‌ نتوانستند بشکنند و صبح‌ پنج‌ شنبه‌ با زدن‌ و گرفتن‌ و تهدید و غارت‌، بازار را باز کردند.

 عجیب‌ این‌ است‌ همان‌ نمایندگان‌ بی‌ اراده‌ای‌ که‌ در موقع‌ طرح‌ لایحه‌ در مجلس‌ به‌ دولت‌ پرخاش‌ می‌کردند و آن‌ را خیانت‌ به‌ ملت‌ معرفی‌ می‌نمودند، پس‌ از تبعید حضرت‌ آیت‌الله‌ در روز پنجشنبه‌ آخر جمادی‌ الثانی‌ از پشت‌ تریبون‌ مجلس‌ با کمال‌ بی‌ شرمی‌ و پررویی‌ حرفهای‌ روز قبل‌ خود را فراموش‌ کردند و ناجوانمردانه‌ به‌ حضرت‌ آیت‌الله‌، که‌ حیات‌ خود را وقف‌ منافع‌ و مصالح‌ مردم‌ کرده‌اند، تهمت‌ قیام‌ علیه‌ منافع‌ ملت‌ زدند. اُف‌ بر این‌ بی‌ شرمی‌ و دورویی‌!

 ملت‌ شرافتمند ایران‌ آیت‌الله‌ خمینی‌ برای‌ عظمت‌ اسلام‌ و ایران‌ قیام‌ کردند و نهایت‌ از خود گذشتگی‌ و شهامت‌ را نشان‌ دادند. برای‌ حفظ‌ منافع‌ مسلمانان‌ رنج‌ بردند، زحمت‌ کشیدند، زندان‌ رفتند و آنطور که‌ شایسته‌ یک‌ رهبر و مرجع‌ مذهبی‌ بود با خائنین‌ مبارزه‌ کردند و سرانجام‌ به‌ دستِ دست‌ نشاندگان‌ استعمار از وطن‌ تبعید گشتند و اینک‌ دست‌ مقدس‌ ایشان‌ از ایران‌ کوتاه‌ است‌ و در محاصره‌ عمال‌ استعمار می‌باشند. اما اگر این‌ وطن‌ فروشان‌، شخص‌ ایشان‌ را (موقتاً) از ما گرفتند، اهداف‌ عالیه‌ ایشان‌ را نمی‌توانند از ما بگیرند. اکنون‌ نوبت‌ شماست‌ سعی‌ کنید که‌ وظیفه‌ مقدس‌ خود را درست‌ انجام‌ دهید. صفوف‌ خود را فشرده‌ کنید. با وحدت‌ و صمیمیت‌ به‌ مبارزه‌ مقدس‌ خود ادامه‌ دهید و از تاریخ‌ ملتهای‌ عقب‌ مانده‌ و استعمار زده‌ که‌ با مبارزات‌ پیگیر، دست‌ استعمار را قطع‌ کردند و مجد و عظمت‌ و استقلال‌ کسب‌ نمودند درس‌ شهامت‌ بیاموزید. اهداف‌ مترقی‌ نجاتبخش‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ خمینی‌ با کمال‌ جدیت‌ و صراحت‌، تعقیب‌ و با مخابرات‌ و تلگرافها و اعتراضهای‌ پی‌ در پی‌، هیأت‌ حاکمه‌ خائن‌ و بی‌ اراده‌ ایران‌ (را) مجبور کنید حضرت‌ آیت‌الله‌ را به‌ ایران‌ برگرداند و با بیان‌ و قلم‌، سمپاشیها و دروغ‌ زنیها و افترائاتی‌ که‌ هم‌ اکنون‌ دستگاههای‌ تبلیغاتی‌ مزدور ایران‌ برای‌ آلوده‌ کردن‌ ساحت‌ منزه‌ و مقدس‌ آیت‌الله‌ شروع‌ کرده‌اند، خنثی‌ کنید و به‌ جهانیان‌ بفهمانید آیت‌الله‌ خمینی‌ و به‌ پیروی‌ از ایشان‌ ملت‌ ایران‌ علی‌رغم‌ حکومت‌ فاسد برای‌ دفاع‌ از اسلام‌ و مسلمین‌ و استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور و کندن‌ ریشه‌ فساد و بریدن‌ بساط‌ استعمار و بیرون‌ ریختن‌ اردوی‌ رجاله‌ نظامیان‌ آمریکا و قطع‌ ایادی‌ غارتگر اسراییل‌ به‌ مبارزه‌ برخاسته‌ و در این‌ مبارزه‌ پیگیر و بی‌ امان‌ با اتکای‌ به‌ خدای‌ قهار و منتقم‌ تا سر حد جان‌ می‌کوشد و ابداً هراس‌ و ترس‌ به‌ خود راه‌ نمی‌دهد و از خدای‌ قادر قاهر می‌خواهند دست‌ تمام‌ استعمارگران‌ و عمال‌ پست‌ و خائن‌ آنها را از مسلمین‌ جهان‌ کوتاه‌ و به‌ ملت‌ شریف‌ و مبارز ایران‌ پیروزی‌ عنایت‌ کند و وجود مقدس‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ خمینی‌ را هر جا که‌ هستند، از گزند حوادث‌ و شرّ اشرار محفوظ‌ دارد و این‌ دوست‌ عزیز ایران‌ را سالم‌ به‌ وطن‌ برگرداند. به‌ امید فتح‌ و پیروزی‌.

 حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌
 آبان‌/۱۳۴۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *