نامه‌ جمعی‌ از فضلاء و مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم به‌ هیأت‌ دولت‌ درباره‌ بازداشت‌ امام‌ و جمعی‌ از علماء

نامه‌ جمعی‌ از فضلاء و مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم به‌ هیأت‌ دولت‌ درباره‌ بازداشت‌ امام‌ و جمعی‌ از علماء
مورخ  ۸/۷/۱۳۴۲

 با فرا رسیدن‌ سال‌ تحصیلی‌، بار دیگر فضلاء و محصلین‌ از نقاط‌ مختلف‌ به‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ مراجعت‌ کرده‌ و آماده‌ شروع‌ درس‌ و بحث‌ شده‌اند. حوادث‌ سال‌ گذشته‌ و رنجها و ناراحتیها که‌ در نتیجه‌ مبارزه‌ با بدعتها از طرف‌ دولت‌ متوجه‌ حوزه‌ شد و قربانی‌هایی‌ که‌ داد، بر خلاف‌ آنچه‌ کوته‌فکران‌ تصور می‌کردند، کوچکترین‌ تأثیری‌ در اراده‌ آهنین‌ افراد این‌ حوزه‌ و دانشجویان‌ مکتب‌ جعفری‌ ننموده‌ و همه‌ با عشق‌ و شوق‌ فراوان‌ به‌ مرکز برگشته‌ و برای‌ ادامه‌ تحصیلات‌ و انجام‌ دینی‌ همچنان‌ آماده‌ شده‌اند. چه‌ آنان‌ خوب‌ می‌دانند و برای‌ ملت‌ ایران‌ نیز روشن‌ است‌ که‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ سنگر مبارزه‌ رجال‌ دین‌ و حامیان‌ قرآن‌ علیه‌ بی‌ دینی‌ و ظلم‌ و استبداد است‌ و نباید آن‌ را خالی‌ گذاشت‌. «حوزه‌ علمیه‌ قم‌ است‌ که‌ آیات‌ عظام‌ و مجتهدین‌ به‌ نام‌ و گویندگان‌ و نویسندگان‌ توانا در آغوش‌ خود تربیت‌ کرده‌ و به‌ اجتماع‌ و ایران‌ تحویل‌ داده‌ است‌». از این‌ حوزه‌ است‌ که‌ کتابهای‌ پرارزش‌، منتشر، به‌ شبهات‌ بی‌ دینان‌ و مغرضان‌ پاسخ‌ می‌دهد. از همین‌ حوزه‌ است‌ که‌ گویندگان‌ و وعاظ‌ محترم‌ در مواقع‌ مقتضی‌ به‌ نقاط‌ مختلف‌ ایران‌ رفته‌ و بدون‌ اینکه‌ باری‌ به‌ دوش‌ مملکت‌ باشند و بودجه‌های‌ سنگین‌ دولت‌ به‌ مصرف‌ حقوق‌ آنها برسد، مردم‌ را از رفتار زشت‌ و دزدی‌ و رشوه‌خواری‌ و خیانت‌ که‌ سرچشمه‌ همه‌ فسادهاست‌، نهی‌ و به‌ درستی‌ و پاکی‌ و صحت‌ عمل‌ و حمایت‌ از بیچارگان‌ و کمک‌ ستمدیدگان‌ وامی‌دارند. تاریخ‌ ایران‌ و مخصوصاً حوادث‌ اخیر به‌ خوبی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ روحانیت‌ ایران‌ و مخصوصاً حوزه‌ علمیه‌ قم‌ چه‌ نقش‌ مهمی‌ در حفظ‌ استقلال‌ کشور داشت‌ و در تمام‌ مواقعی‌ که‌ نیروهای‌ مملکت‌ دچار تزلزل‌ و ضعف‌ شده‌ بود، روحانیت‌ با تمام‌ قوا در برابر بیگانگان‌ ایستاده‌، در مواقعی‌ که‌ بسیاری‌ از مأمورین‌ خائن‌ و عده‌ای‌ از مالکین‌ و فئودالهای‌ بزرگ‌ با ایجاد ناراحتیها قهراً عامل‌ نشر کمونیسم‌ بودند، نیروی‌ روحانیت‌ یگانه‌ حافظ‌ مملکت‌ بود و با استفاده‌ از نفوذ معنوی‌ خود ایران‌ را از این‌ خطر قطعی‌ نجات‌ داد. بنابر این‌ جای‌ تعجب‌ است‌ که‌ اگر دیده‌ شود استعمارگران‌ خارجی‌ و مزدوران‌ داخلی‌ آنان‌ به‌ جنگ‌ روحانیت‌ برخاستند، زیرا خوب‌ فهمیدند تا روحانیت‌ و حوزه‌ علمیه‌ قم‌ برقرار است‌ نمی‌توانند خوابهایی‌ را که‌ برای‌ این‌ ملت‌ دیده‌اند تعبیر نماید.

 متأسفانه‌ با همه‌ سوابق‌ و خدمات‌ نامبرده‌ دولت‌ ایران‌ وضع‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ را متزلزل‌ و پس‌ از چند حمله‌ بالاخره‌ مرجع‌ عالیقدر شیعه‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خمینی‌ ادام‌الله‌ ظله‌ را به‌ جرم‌ دفاع‌ از دین‌ و آزادی‌ بازداشت‌ نموده‌ و احساسات‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ بر انگیخت‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ مسلمانان‌ ایران‌ با اعتصابهای‌ بی‌ سابقه‌ و تظاهرات‌ کم‌ نظیر و فرستادن‌ هزاران‌ طومار و تلگراف‌، آزادی‌ معظم‌له‌ و تأمین‌ هدفهای‌ روحانیت‌ را خواستار شدند. حوزه‌ علمیه‌ قم‌ از بازداشت‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خمینی‌ مدظله‌ سخت‌ ناراحت‌ وچند هزار طلاب‌ در نگرانی‌ شدید به‌ سر می‌برند و به‌ دولت‌ اخطار می‌کنند که‌ هر چه‌ زودتر باید رفع‌ مزاحمت‌ از معظم‌له‌ بشود و نیز حضرت‌ آیت‌الله‌ محلاتی‌ و حضرت‌ آیت‌الله‌ قمی‌ دامت‌ برکاتهم‌ و سایر افرادی‌ را که‌ در نتیجه‌ حمایت‌ از دین‌ و آزادی‌ بازداشت‌ شده‌اند، آزاد کند و بیش‌ از این‌ احساسات‌ مسلمانان‌ را جریحه‌دار نسازد. حوزه‌ علمیه‌ قم‌ انتظار دارد هر چه‌ زودتر حضرات‌ آیات‌ الله‌ آقای‌ میلانی‌ و آقای‌ شریعتمداری‌ و آقای‌ نجفی‌ ادام‌ الله‌ ظلهم‌ با همراهی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خمینی‌ مدظله‌ به‌ قم‌ تشریف‌ آورده‌ و به‌ اتفاق‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ گلپایگانی‌ ادام‌ الله‌ ظله‌ و سایر علمای‌ اعلام‌ دامت‌ برکاتهم‌ همچنان‌ به‌ دفاع‌ از حریم‌ مقدس‌ قرآن‌ و دین‌ بپردازند.

درود فراوان‌ بر حوزه‌ مقدسه‌ نجف‌ اشرف‌ و علمای‌ اعلام‌ مهاجر شهرستانها و سایر علمای‌ اعلام‌ و ملت‌ غیور ایران‌ که‌ در این‌ نهضت‌ مقدس‌ از هر گونه‌ فداکاری‌ و از خودگذشتگی‌ مضایقه‌ نداشته‌اند. حوزه‌ مقدسه‌ علمیه‌ بر خود لازم‌ می‌داند که‌ از مساعی‌ جمیله‌ آنان‌ بدین‌ وسیله‌ تشکر نماید.

 علی‌ المشکینی‌ الاردبیلی‌، حسینعلی‌ منتظری‌ نجف‌ آبادی‌ ، اسدالله‌ نوراللهی‌،  عبدالرحیم‌ ربانی‌ شیرازی‌، مهدی‌ الحسینی‌ الروحانی‌، ابوالقاسم‌ خزعلی‌، احمد آذری‌ ، مهدی‌ الحائری‌ الطهرانی‌،  ابراهیم‌ امینی‌، جعفر سبحانی‌ تبریزی‌، علی‌ الاحمدی‌ المیانجی‌، احمد جنتی‌، الاحقرصادق‌ خلخالی‌ ، میرآقا موسوی‌ زنجانی‌،  محمد مهدی‌ ربانی‌، سید ابوالفضل‌ میرمحمدی‌ زرندی‌، یحیی‌ الانصاری‌ شیرازی‌ ، ابوالقاسم‌ مسافری‌، مجتبی‌ الطهرانی‌، ضیاءالدین‌ الحسینی‌ الاشکوری‌، علی‌ اصغر مروارید، علی‌ اکبر هاشمی‌، سید محمدرضا سعیدی‌ خراسانی‌، الاحقر سید مهدی‌ لاجوردی‌ حسینی‌، جواد علم‌ الهدی‌، الاحقر عبدالعلی‌ قرهی‌، عبدالعظیم‌ المحصلی‌،  محمد تقی‌ مصباح‌، علی‌ اکبر مسعودی‌، سید محمد ابطحی‌ ، الاحقر السید محمد باقر الموسوی‌،  احمد پایانی‌ اردبیلی‌ ، احمد آل‌ طه‌، سید جعفر حسینی‌، حسین‌ شریعت‌،  محمد مؤمن‌، محمدرضا توسلی‌ محلاتی‌، محمد محمدی‌ ، سید هادی‌ خسروشاهی‌،  عباس‌ محفوظی‌ ، یدالله‌ پورهادی‌، العبد محسن‌ الخراسانی‌، رضا علم‌الهدی‌، احمد حسنی‌، لطفعلی‌ فقیهی‌، غلامحسین‌ ایزدی‌، محی‌الدین‌ فاضل‌، علی‌ انتشاری‌، مهدی‌ شاه‌ آبادی‌، اسدالله‌ خادمی‌ حسین‌ ابراهیمی‌، داود نوروزی‌، الاحقر احمد منتظری‌، سیدجعفر شبیری‌، محمود خادمی‌ حسنعلی‌ کرباسی‌، حسنعلی‌ کریمی‌، عبدالحمید هوشیار، مصطفی‌ زمانی‌،  حسن‌ تهرانی‌ ، عباس‌ موسویان‌، حسین‌ طباطبایی‌، علی‌ محمدی‌، حسین‌ هاشمی‌، عباسعلی‌ ملکی‌، عبدالحسین‌ معزی‌ تهرانی‌، هادی‌ معزی‌ تهرانی‌، حسن‌ گنجی‌، حسین‌ حجت‌، موسی‌ محمدی‌، علی‌ اکبر طاهری‌، سید علی‌ ابطحی‌، سید علی‌ احمدی‌ تهرانی‌، سید حسن‌ اسماعیلیان‌، علی‌ اکبر مهدی‌ پور،  رضا استادی‌  و حدود سیصد امضای‌ دیگر.

به‌ تاریخ‌ یازدهم‌/ جمادی‌ الاولی‌/ ۱۳۸۳
 ۸/۷/۱۳۴۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *