اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۳

حضور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

رئیس جمهور در جمع اعضای جامعه مدرسین حاضر شد

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، صبح امروز، رئیس جمهور ضمن حضور در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و نقطه نظرات اعضای جامعه مدرسین در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تشکر از حضور رئیس جمهور در جلسه جامعه مدرسین و تلاش‌ها و خدماتی که در این دولت

ادامه مطلب »
حضور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

رئیس جمهور در جمع اعضای جامعه مدرسین حاضر شد

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، صبح امروز، رئیس جمهور ضمن حضور در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و نقطه نظرات اعضای جامعه مدرسین در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تشکر از حضور رئیس جمهور در جلسه جامعه مدرسین و تلاش‌ها و خدماتی که در این دولت

ادامه مطلب »