اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۳

دیدار رهبر شیعیان کشور آفریقایی مالی با آیت الله حسینی بوشهری

رهبر شیعیان مالی با آیت الله حسینی بوشهری دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رهبر شیعیان کشور آفریقایی مالی، ضمن ابراز خرسندی از ترویج مکتب اسلام و اهل بیت در دیگر کشورها ابراز داشت: حقیقتاً زمانی که عزیزانی مانند شما را می‌بینیم که به سبب ارتباطی که با حوزه علمیه قم داشته‌اند، امروز در کشور خود مورد اعتماد مردم‌اند و عَلَم اسلام و مکتب اهل بیت را در دست گرفته‌اند،

ادامه مطلب »
دیدار رهبر شیعیان کشور آفریقایی مالی با آیت الله حسینی بوشهری

رهبر شیعیان مالی با آیت الله حسینی بوشهری دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رهبر شیعیان کشور آفریقایی مالی، ضمن ابراز خرسندی از ترویج مکتب اسلام و اهل بیت در دیگر کشورها ابراز داشت: حقیقتاً زمانی که عزیزانی مانند شما را می‌بینیم که به سبب ارتباطی که با حوزه علمیه قم داشته‌اند، امروز در کشور خود مورد اعتماد مردم‌اند و عَلَم اسلام و مکتب اهل بیت را در دست گرفته‌اند،

ادامه مطلب »