مهر ۱۴, ۱۴۰۲

حضور رئیس کمیته امداد کل کشور در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

رئیس کمیته امداد کل کشور در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حاضر شد

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ساعاتی پیش، رئیس کمیته امداد امام خمینی ره ضمن سفر به شهر مقدس قم، به منظور ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های آینده این نهاد، در جمع اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور یافت. رئیس جامعه مدرسین ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان کمیته امداد گفت: با توجه به شرایط جامعه از لحاظ گرانی و مسائلی از

ادامه مطلب »
حضور رئیس کمیته امداد کل کشور در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

رئیس کمیته امداد کل کشور در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حاضر شد

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ساعاتی پیش، رئیس کمیته امداد امام خمینی ره ضمن سفر به شهر مقدس قم، به منظور ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های آینده این نهاد، در جمع اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور یافت. رئیس جامعه مدرسین ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان کمیته امداد گفت: با توجه به شرایط جامعه از لحاظ گرانی و مسائلی از

ادامه مطلب »