اسفند ۲۳, ۱۴۰۱

عباس کعبی

شهدای فرهنگی الگوی حرکت بنیادین و تحول هستند

آیت‌الله عباس کعبی تصریح کرد: شهدای فرهنگی الگوی حرکت بنیادین و تحول در همه عرصه‌ها همراه با الهام بخشی و امید آفرینی هستند. عضو جامعه مدرسین در ادامه افزود: شهدای فرهنگی و معلم ودانش آموز در حیات حقیقی و ملکوتی خود نظاره گر و سرآمد و الگوی حرکت بنیادین و تحول در همه عرصه‌ها همراه با الهام بخشی و امید آفرینی هستند و بدون شک یاد شهدا و نام شهدا و پیام

ادامه مطلب »
نشریه خبر روز - خلاصه اخبار امروز

خبر روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

 جام جم   روایت وزارت اطلاعات از ناکامی موساد در «عملیات بزرگ» اصفهان در نمایشگاه وزارت اطلاعات که به مناسبت گرامیداشت هفته سربازان گمنام امام زمان برگزار شد، در یک غرفه با تشریح اقدامات نرم آمریکا علیه کشورمان به نقش بنیاد سیامک پورزند، عبدالرحمان برومند، موسسه اتحاد برای ایران، U۴I و NED برای براندازی در ایران از طریق فعالیت‌های مدنی پرداخته شده‌است.فیلم مستند «عملیات بزرگ» در یکی از غرفه‌های این نمایشگاه

ادامه مطلب »
عباس کعبی

شهدای فرهنگی الگوی حرکت بنیادین و تحول هستند

آیت‌الله عباس کعبی تصریح کرد: شهدای فرهنگی الگوی حرکت بنیادین و تحول در همه عرصه‌ها همراه با الهام بخشی و امید آفرینی هستند. عضو جامعه مدرسین در ادامه افزود: شهدای فرهنگی و معلم ودانش آموز در حیات حقیقی و ملکوتی خود نظاره گر و سرآمد و الگوی حرکت بنیادین و تحول در همه عرصه‌ها همراه با الهام بخشی و امید آفرینی هستند و بدون شک یاد شهدا و نام شهدا و پیام

ادامه مطلب »
نشریه خبر روز - خلاصه اخبار امروز

خبر روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

 جام جم   روایت وزارت اطلاعات از ناکامی موساد در «عملیات بزرگ» اصفهان در نمایشگاه وزارت اطلاعات که به مناسبت گرامیداشت هفته سربازان گمنام امام زمان برگزار شد، در یک غرفه با تشریح اقدامات نرم آمریکا علیه کشورمان به نقش بنیاد سیامک پورزند، عبدالرحمان برومند، موسسه اتحاد برای ایران، U۴I و NED برای براندازی در ایران از طریق فعالیت‌های مدنی پرداخته شده‌است.فیلم مستند «عملیات بزرگ» در یکی از غرفه‌های این نمایشگاه

ادامه مطلب »