دی ۳۰, ۱۴۰۱

دیدار وزیر کشور با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

تلاش مسئولین، عامل ایجاد امید در جامعه

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وزیر کشور با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری دیدار کرد. رئیس جامعه مدرسین با اشاره به نقش امید در جامعه اظهار داشت: مقام معظم رهبری -مدظله العالی- بسیار روی امید تکیه دارند. جامعه ای می تواند سرپا بماند و به فعالیت و تلاش بپردازد که آینده روشنی برای خود ترسیم کرده باشد. اگر یاس و ناامیدی در جامعه حکم فرما شود، تحرک

ادامه مطلب »
دیدار وزیر کشور با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

تلاش مسئولین، عامل ایجاد امید در جامعه

به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وزیر کشور با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری دیدار کرد. رئیس جامعه مدرسین با اشاره به نقش امید در جامعه اظهار داشت: مقام معظم رهبری -مدظله العالی- بسیار روی امید تکیه دارند. جامعه ای می تواند سرپا بماند و به فعالیت و تلاش بپردازد که آینده روشنی برای خود ترسیم کرده باشد. اگر یاس و ناامیدی در جامعه حکم فرما شود، تحرک

ادامه مطلب »