بیانیه های 1400

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت روز ۱۲ فروردین؛ روز جمهوری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم ۱۲ فروردین روز غلبه جنود‌ « الله » بر جنود شیطان، روز از پای در آوردن دشمن و روز امامت امت و فتح و ظفر ملت مبارک باد.۴۳ سال پیش کشور عزیزمان ایران، با امداد الهی و هدایت های فقیه آگاه به زمان و مدیر و مدبر،حکومتی مردمی و الهی را تحقق بخشید و انقلاب اسلامی را که در ۲۲ بهمن به پیروزی رسیده بود؛ تکمیل کرد.

ادامه مطلب »

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت روز ۱۲ فروردین؛ روز جمهوری اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم ۱۲ فروردین روز غلبه جنود‌ « الله » بر جنود شیطان، روز از پای در آوردن دشمن و روز امامت امت و فتح و ظفر ملت مبارک باد.۴۳ سال پیش کشور عزیزمان ایران، با امداد الهی و هدایت های فقیه آگاه به زمان و مدیر و مدبر،حکومتی مردمی و الهی را تحقق بخشید و انقلاب اسلامی را که در ۲۲ بهمن به پیروزی رسیده بود؛ تکمیل کرد.

ادامه مطلب »