اخبار

کجای قانون اساسی گفته نمایندگان نسبت ناروا بدهند و از تعقیب مصون باشند؟

ضعیف‌کشی شان ما نیست/ چوبه‌های دار در انتظار قاچاقچیان مواد مخدر است. رئیس قوه‌ قضائیه با اخطار به اشرار و اراذل و اوباش، تاکید کرد: مسیرتان را تغییر دهید زیرا ما در اجرای احکام شرع هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت. ۱۳۹۰/۰۴/۰۵

ادامه مطلب »

به جهت اختلاف سلیقه کسی را ترد نکنیم

آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه کسانی که در مکتب امام تربیت شده اند و از آموزه های امام استفاده کرده اند به مساله همکاری توجه دارند، اظهار داشتند: اگر با کسی اختلاف سلیقه داریم، نباید موجب شود او را ترد کنیم. ۱۳۹۰/۰۳/۱۶

ادامه مطلب »

تجمل گرایی عامل سقوط انسان و جامعه است

حضرت آیت الله مظاهری طی سخنانی در درس اخلاق خود تصریح کردند: تجمل گرایی عامل سقوط انسان و اجتماع است. انسان تجمل‌گرا به حق خود قانع نیست و سعی می‌کند از هر راهی که می‌تواند زندگی تجملی را ادامه دهد و لازمه این تجمل گرایی گناهان نظیر حق‌الناس است. ۱۳۹۰/۰۳/۰۸

ادامه مطلب »

علما وظیفه دارند مرز معنوی جامعه را حفظ کنند / ساده‌زیستی شرط‌ عملی و رفتاری در مبارزه با ظلم است

آیت الله مصباح یزدی در ‌همایش سالانه روحانیت، راهبردها و تعاملات فرهنگی گفت: اگر مصالح معنوی مورد تجاوز قرار گیرد مشمولش علما هستند و مسائل مادی نیز این‌گونه است ۱۳۹۰/۰۳/۰۸

ادامه مطلب »

کجای قانون اساسی گفته نمایندگان نسبت ناروا بدهند و از تعقیب مصون باشند؟

ضعیف‌کشی شان ما نیست/ چوبه‌های دار در انتظار قاچاقچیان مواد مخدر است. رئیس قوه‌ قضائیه با اخطار به اشرار و اراذل و اوباش، تاکید کرد: مسیرتان را تغییر دهید زیرا ما در اجرای احکام شرع هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت. ۱۳۹۰/۰۴/۰۵

ادامه مطلب »

به جهت اختلاف سلیقه کسی را ترد نکنیم

آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه کسانی که در مکتب امام تربیت شده اند و از آموزه های امام استفاده کرده اند به مساله همکاری توجه دارند، اظهار داشتند: اگر با کسی اختلاف سلیقه داریم، نباید موجب شود او را ترد کنیم. ۱۳۹۰/۰۳/۱۶

ادامه مطلب »

تجمل گرایی عامل سقوط انسان و جامعه است

حضرت آیت الله مظاهری طی سخنانی در درس اخلاق خود تصریح کردند: تجمل گرایی عامل سقوط انسان و اجتماع است. انسان تجمل‌گرا به حق خود قانع نیست و سعی می‌کند از هر راهی که می‌تواند زندگی تجملی را ادامه دهد و لازمه این تجمل گرایی گناهان نظیر حق‌الناس است. ۱۳۹۰/۰۳/۰۸

ادامه مطلب »

علما وظیفه دارند مرز معنوی جامعه را حفظ کنند / ساده‌زیستی شرط‌ عملی و رفتاری در مبارزه با ظلم است

آیت الله مصباح یزدی در ‌همایش سالانه روحانیت، راهبردها و تعاملات فرهنگی گفت: اگر مصالح معنوی مورد تجاوز قرار گیرد مشمولش علما هستند و مسائل مادی نیز این‌گونه است ۱۳۹۰/۰۳/۰۸

ادامه مطلب »