اخبار

رفع فقر در جامعه سبب تقویت فرهنگ جامعه می‌شود

عضو جامعه مدرسین با تأکید بر این که دولت جدید در زمینه فرهنگ باید اهتمام داشته باشد، گفت: بزرگترین چیزی که فرهنگ را تقویت می‌کند رفع فقر در جامعه است، اگر بتوانیم فقر را برطرف کرده یا حداقل آن را کاهش دهیم فرهنگ تقویت خواهد شد.

ادامه مطلب »

تداوم انقلاب به انقلابی ماندن حوزه است

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اصفهانی ، با بیان این که انقلابی ماندن حوزه مسئله‌ای حیاتی برای انقلاب و حوزه‌های علمیه است، گفت: اگر اساتید و مدیران انقلابی عمل نکنند، این بی تفاوتی به عموم مردم منتقل می‌شود.

ادامه مطلب »

تشکیل انجمن‌های علمی از نقاط تحول حوزه علمیه است

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل لنکرانی در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن علمی تبلیغ و ارتباطات حوزه‌های علمیه اظهارداشت: تشکیل انجمن‌های علمی که در قم شکل گرفته است، یکی از نقاط تحول حوزه است. حوزه در قبل انقلاب به معنای امروزی از ساماندهی منسجمی برخوردار نبود، البته نظم اجمالی وجود داشت، ولی بعد از انقلاب مسئولینی پیدا کرد که قدم‌های بزرگی برداشتند.

ادامه مطلب »

مدیران انقلابی و متدین نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند

آیت‌الله مقتدایی با تبریک هفته دولت اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر در کارهای خود به غیر از خدا چیز دیگری را نمی‌دیدند و به دنبال انجام وظیفه و تکلیف الهی بودند، این ویژگی دوشهید بزرگوار می‌تواند الگوی امروز دولتمردان ما باشد.

ادامه مطلب »

رفع فقر در جامعه سبب تقویت فرهنگ جامعه می‌شود

عضو جامعه مدرسین با تأکید بر این که دولت جدید در زمینه فرهنگ باید اهتمام داشته باشد، گفت: بزرگترین چیزی که فرهنگ را تقویت می‌کند رفع فقر در جامعه است، اگر بتوانیم فقر را برطرف کرده یا حداقل آن را کاهش دهیم فرهنگ تقویت خواهد شد.

ادامه مطلب »

تداوم انقلاب به انقلابی ماندن حوزه است

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اصفهانی ، با بیان این که انقلابی ماندن حوزه مسئله‌ای حیاتی برای انقلاب و حوزه‌های علمیه است، گفت: اگر اساتید و مدیران انقلابی عمل نکنند، این بی تفاوتی به عموم مردم منتقل می‌شود.

ادامه مطلب »

تشکیل انجمن‌های علمی از نقاط تحول حوزه علمیه است

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل لنکرانی در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن علمی تبلیغ و ارتباطات حوزه‌های علمیه اظهارداشت: تشکیل انجمن‌های علمی که در قم شکل گرفته است، یکی از نقاط تحول حوزه است. حوزه در قبل انقلاب به معنای امروزی از ساماندهی منسجمی برخوردار نبود، البته نظم اجمالی وجود داشت، ولی بعد از انقلاب مسئولینی پیدا کرد که قدم‌های بزرگی برداشتند.

ادامه مطلب »

مدیران انقلابی و متدین نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند

آیت‌الله مقتدایی با تبریک هفته دولت اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر در کارهای خود به غیر از خدا چیز دیگری را نمی‌دیدند و به دنبال انجام وظیفه و تکلیف الهی بودند، این ویژگی دوشهید بزرگوار می‌تواند الگوی امروز دولتمردان ما باشد.

ادامه مطلب »