تولد و دوران‌ کودکی‌:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی مؤمن‌ در سال‌ ۱۳۳۲ در قم‌ و در خانواده‌ای‌ مذهبی‌ به‌ دنیا آمد. پدرش‌ کشاورز بود و برادرش‌ ـ حضرت‌ آیت الله‌ محمد مؤمن‌ ـ از استادان‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ بود.

دوران‌ تحصیل‌، استادان‌ و دوستان‌:
حجت الاسلام‌ والمسلمین‌ علی‌ مؤمن‌ با به‌ پایان‌ رساندن‌ دوره دبستان‌ در خرداد ماه‌ ۱۳۴۵، به‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ وارد شد. او جامع‌ المقدمات‌ را نزد حجه‌الاسلام‌ والمسلمین‌ طباطبایی‌ خواند. سیوطی‌ را نزد حجه‌الاسلام‌المسلمین‌ شایسته‌ گلپایگانی‌، مغنی‌ را نزد آقای‌ طالقانی‌، معالم‌ را نزد آیه‌الله‌ مقتدایی‌ و مختصرالمعانی‌ را نزد آیت الله‌ تهرانی‌ فرا گرفت‌. منطق‌ را نزد حجه‌الاسلام‌ والمسلمین‌ امینیان‌، شرح‌ لمعه‌ را نزد حضرات‌ آیات‌ تهرانی‌، شب‌ زنده‌دار، صلواتی‌، تقوی‌ اشتهاردی‌، فاضلی‌ اشتهاردی‌ و… آموخت‌. برای‌ آموختن‌ رسائل‌ به‌ نزد آیه‌الله‌ طاهری‌ و برادرش‌ ـ آیه‌الله‌ مؤمن‌ ـ رفت‌. ضمن‌ اینکه‌ بخشهایی‌ از مکاسب‌ و کفایه‌ را نزد برادر خود می‌آموخت‌ به‌ درس‌ مکاسب‌ آیه‌الله‌ ستوده‌ و درس‌ کفایه‌ آیه‌الله‌ سلطانی‌ طباطبایی‌ نیز می‌رفت‌.

با پایان‌ یافتن‌ دوره‌ سطح‌ به‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ حضرات‌ آیات‌ عظام‌ شیخ‌ کاظم‌ تبریزی‌، شیخ‌ مرتضی‌ حائری‌، سید محمدرضا گلپایگانی‌، حسینعلی‌ منتظری‌، وحید خراسانی‌ و محمد مؤمن‌ و… رفت‌ و از دروس‌ ایشان‌ بهره‌های‌ بسیار اندوخت‌. او بخشی‌ از اسفار را نزد آیه‌الله‌ امینی‌ آموخت‌ و شرح‌ تجرید را نزد آیه‌الله‌ حسینی‌ کاشانی‌ فرا گرفت‌. از دوستان‌ و هم‌ مباحثه‌های‌ او می‌توان‌ حجج‌ اسلام‌ رجبی‌، شب‌زنده‌دار و عندلیب‌ را نام‌ برد.

فعالیتهای‌ علمی‌ و فرهنگی‌ و سیاسی‌:
حجه‌الاسلام‌والمسلمین‌ علی‌ مؤمن‌ از نخستین‌ سالهای‌ تحصیل‌ به‌ امر تدریس‌ همت‌ گماشت‌ و تا به‌ امروز بیشتر کتب‌ دوره‌ سطح‌ را تدریس‌ کرده‌ و از این‌ رهگذر، شاگردانی‌ را به‌ عالم‌ اسلام‌ تقدیم‌ داشته‌ است‌.

او به‌ همراه‌ برخی‌ از استادان‌ حوزه‌، به‌ امر بررسی‌ و تدوین‌ میراث‌ فقهی‌ همت‌ گماشته‌ و در این‌ زمینه‌، تحقیقات‌ بسیاری‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. حجه‌الاسلام‌والمسلمین‌ علی‌ مؤمن‌ از اعضای‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ است‌ و در آن‌ مرکز مقدس‌، فعالیتهای‌ بسیاری‌ را به‌ منصه‌ ظهور نهاده‌ است