بیست و هشتمین جلسه شورای عالی جامعه مدرسین در سال جاری عصر جمعه مورخ 1398/09/29 با حضور حضرت آیت الله یزدی «دامت برکاته» تشکیل گردید.

در ابتداء جلسه گزارشی از مسئله آب گرفتگی برخی شهرهای استان خوزستان ارائه گردید و سپس وضعیت ناگوار شیخ زکزاکی در جلسه مطرح و مقرر شد جامعه مدرسین دغدغه‌ و نگرانی حوزه‌های علمیه درباره رهبر جنبش بزرگی از مسلمانان نیجریه را طی‌بیانیه‌ای اعلام نماید.

 

در ادامه جلسه طرح جدید بانکداری که اخیراً در کشور مطرح شده مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد هیات محترم رئیسه جامعه نسبت به انجام کارشناسی‌ها و اقدامات لازم مسئله را بررسی نماید.

 

در ادامه جلسه نیز مسائل کلی انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد که ستادی انتخاباتی زیر نظر دفتر جامعه مدرسین همانند دوره‌‌های قبل تشکیل گردد.