انتخابات اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای دوره دوم روز سه شنبه مورخ 1395/02/28 با حضور حضرت آیت الله یزدی ریاست شورای عالی و دیگر اعضای محترم جامعه مدرسین حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین آقایان مرتضی مقتدایی، سید هاشم حسینی بوشهری، سید محمد غروی، سید احمد خاتمی، عباس کعبی، احمد بهشتی، علی نکونام گلپایگانی، نجم الدین مروجی طبسی، محسن فقیهی، ‌محمدرضا آشتیانی و اکثریت اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین برگزار گردید.

 
در یایان این انتخابات  اعضای ذیل بعنوان منتخبین نهایی برای مدت دوسال بعنوان هیات رئیسه دوره دوم مجمع عمومی جامعه مدرسین انتخاب گردیدند:

 
*حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال (ریاست مجمع عمومی)

*حجت الاسلام والمسلمین حسین بنیادی (نائب رئیس اول)

*حجت الاسلام والمسلمین علی رحمانی سبزواری (نائب رئیس دوم)

*حجت الاسلام والمسلمین سید جلال رضوی مهر (منشی اول)

*حجت الاسلام والمسلمین مجید تلخابی (منشی دوم)

*حجت الاسلام والمسلمین محمد اسماعیل مشفقی پور (امین مالی)

*حجت الاسلام والمسلمین ولی الله لونی (عضو)

*حجت الاسلام والمسلمین سید محمد فاطمی ابهری (عضو)

*حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا علم الهدی (عضو)