• با توجه به اتمام دوره هيات رئيسه جامعه مدرسين انتخابات دوره جديد در روز جمعه مورخ 1/2/1391  برگزار گرديد و حضرات ذيل به عنوان هيات رئيسه جديد براي دو سال آتي انتخاب و از تاريخ 2/2/1391 رسماً شروع به كار نمودند. حضرآت آيات و حجج الاسلام والمسلمين آقايان:
  • محمد يزدي، مرتضي مقتدايي، محمد مؤمن، ابوالقاسم وافي، سيد هاشم حسيني بوشهري و محمود عبداللهي.
  •  
  • علي ابراهيمي
  • مسؤول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم