01 آبان 1400 ساعت 01:40

🔻آیت‌الله محمود رجبی؛ رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

1- شناسایی نیازهای دولت اسلامی و در اختیار قرار دادن دیدگاه‌های اسلام: حوزه، نهاد متولی شناخت و ارائه موازین دینی است. یعنی وظیفه دارد نیازهای دولت اسلامی در زمینه موازین دینی را شناسایی و دیدگاه‌های اسلامی را در این زمینه استخراج و ارائه دهد.

2- رصد عملکرد دولت اسلامی: از آنجایی که حوزه نسبت به موازین دینی آشناست، باید ببیند مسیر حرکت دولت اسلامی در چارچوب موازین دینی است یا خیر؟ اگر خدای ناکرده دولت در مسیری اشتباه حرکت کرد به او هشدار و تذکر دهد.

3- حمایت از حرکت‌های صحیح دولت اسلامی: حوزه وظیفه دارد هر جایی که دید دولت براساس موازین حرکت می‌کند از او پشتیبانی، حمایت و او را تشویق کند. البته این دو وظیفه اختصاصی به روحانیت ندارد بلکه وظیفه همۀ اقشار جامعه است.

4-  فرهنگ سازی قوانین دولت اسلامی: از دیگر وظایف حوزه‌های علمیه آگاه سازی مردم نسبت به اجرای قوانین اسلامی دولت است. یعنی باید یار و بازوی دولت در اجرایی قوانین درست و صحیح باشد.

امروز87
دیروز1087
در هفته5670
در ماه26705
مجموع2034622

بازدید کنندگان برخط

7
Online

بالای صفحه