🖇انتشار کتابِ «اندیشۀ فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای»:
نخستین روایتِ تحلیلی و منظومه‌وار از مواضعِ فرهنگیِ رهبرِ انقلاب

نگارندۀ این اثر پس از شش سال، توانسته در قالب یک پژوهشِ «علمی» و «مستند»، اندیشۀ فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای را گرد آورد و روایتی «تحلیلی» و «راهبردی» از آن ارائه نماید، به‌طوری‌که:

🔻 یک «منظومۀ فکری» طراحی شده که مشتمل بر عناصر و لایه‌های فرهنگیِ متنوّع و درهم‌تنیده است؛

🔻 مخاطب هم با «زیرساخت‌های معرفتی و فکریِ» اندیشۀ فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای آشنا می‌شود و هم با «نمودها و مصداق‌های عینیِ» آن؛

🔻 شاملِ مجموعه‌ای از «تجویزها» و «توصیه‌ها»ی فرهنگی است؛

🔻 مخاطب پس از مطالعۀ آن، می‌تواند به تصویری «دقیق» و «سرشار از جزئیّاتِ» دست یابد؛

🔻 گردآوریِ محض نیست، بلکه دربردارندۀ «توصیف‌» و «تحلیل» نیز هست؛

🔻 ادبیّاتِ آن، «استدلالی» و «بین‌الاذهانی» است؛

🔻 جهت‌گیریِ اثر به‌سوی «اندیشه‌پردازی» و تبدیلِ «گفته‌های فرهنگی» به «اندیشه‌های فرهنگی» است؛

🔻 از پرداختن به اضلاعِ «ساختاریِ» غفلت نشده است، بله مسأله‌هایی از جنسِ «نظام‌سازیِ فرهنگی»، مهمّ انگاشته شده‌اند؛

🔻 دیدگاه‌های فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای را در طول پنجاه سال - یعنی از دهۀ پنجاه تا سال 1400 - در بر می‌گیرد؛

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، تیر 1400

 

دانلود فایل👇👇👇

images/stories/gam2_ir/asar/f2222f.pdf