30 خرداد 1400 ساعت 08:45

📘 مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

🔹 امروزه در سراسر جهان یکی از مولفه های مشروعیت سیاسی میزان مشارکت مردم در امر سیاسی است. از آنجا که مردم ایران در بهمن 57 با حضور گسترده ی خود توانستند انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند بنابراین با آگاهی از تاثیر این حضور و حفاظت از دستاوردهای آن در عرصه های مختلف مشارکت عمیق و رو به تکامل لازم بود.

🔹 این کتاب توسط محمدرحیم عیوضی به نگارش درآمده و مرکز اسناد انقلاب اسلامی آن را چاپ  و منتشر کرده است.

🔹 نگارنده در این پژوهش کوشیده تا با بهره گیری از دو نظریه ی جامعه شناختی کارکردگرایی و مبادله، وضعیت مشارکت سیاسی در ایران را پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی کند.   

🔹ایشان با اشاره به این مشارکت سیاسی، تنها شرکت پرشور در انتخابات و در زمان برگزاری آن نیست، بلکه امری است مستمر، ساری و جاری در زمان و مکان، توجه به دو عنصر مسئولیت پذیری و آگاهی را از جانب مردم و حکومت، امری مفید برای مشارکت سیاسی می داند و تصریح می کند.

🔹مرور عوامل موثر بر مشارکت سیاسی پس از انقلاب اسلامی، عدم توازنی را میان میزان آگاهی و مسئولیت پذیری مردم و حکومت کنندگان نشان می دهد. بنابراین می توان گفت حکومت کنندگان، تا حدود عقب تر از مردم حرکت کرده اند و باید برای به جریان انداختن مشارکت سیاسی مطلوب تر تلاش کنند، در غیر این صورت شاهد رکود نسبی در زمینه ی مشارکت سیاسی خواهیم بود.

امروز3086
دیروز7493
در هفته48632
در ماه131243
مجموع1656223

بازدید کنندگان برخط

8
Online

بالای صفحه