کتاب نفوذ در بیان امام خامنه ای(مدظله العالی)، بسیار خوب گردآوری شده و در حد خود توانسته، با کنکاش و تالیف و یافتن ربط بیانات، ترسیمی هشدار دهنده و بصیرت بخش، از دشمن و نفوذ او و اهدافش ارائه دهد. تردیدی نیست که بصیرت و آگاهی از دشمن و اهدافش، اصلی ترین گام، در امکان دفع خطرات ناشی از اقدامات او است.


حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مراحل برنامه دشمن جهت مقابله با انقلاب اسلامی را به ٣ مرحله «براندازی» ، «استحاله» و «نفوذ» تقسیم میکنند که به ترتیب تاریخی رخ داده اند. به عبارت بهتر، مخالفان انقلاب اسلامی از ابتدا سراغ براندازی جمهوری اسامی به روشهای مختلف رفتند اما چون به نتیجه مطلوب دست نیافتند، برای تغییر ماهیت نظام سیاسی کشور سراغ روشهای دیگر که همان استحاله و نفوذ بود، رفتند. در حقیقت فرق روش براندازی با استحاله و نفوذ در شکل آن است اما در محتوا تفاوت مهمی ندارند. در همه این موارد روح و ماهیت و حقیقت انقلاب و جمهوری اسلامی تغییر میکند اما در روش اول، کالبد آن هم از بین میرود؛ در ٢ روش دیگر، کالبد و ظاهر برای مدتی باقی میماند اما اصل دچار دگرگونی میشود.

در این مجموعه جمع آوری شده به نقطه نظرات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خصوص مسئله خطیر نفـوذ پرداخته شده است.

 

نسخه الکترونیکی این کتاب را می توانید از اینجا دریافت کنید