Ayeh

رهنمود

تصویر مطلبرهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، منظومه‌ی مفاهیم معرفتی و ارزشی اسلام را نرم افزارِ ساختار نظام اسلامی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های نظام اسلامی و بروز چالش‌های جدید گفتند: یکی از وظایف مهم فضلا و متفکرین، تقویت مبانی فکری نظام اسلامی به‌منظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.  ایشان روزآمد کردن نرم افزارِ نظام اسلامی را وظیفه فضلای صاحب نظر دانستند و گفتند: البته این به‌روزرسانی به معنای...
مطالب بیشتررهنمود  

آمار بازدیدکنندگان

امروز5131
دیروز7967
در هفته5131
در ماه75063
مجموع1374843

بازدید کنندگان برخط

13
Online

اعلاميه ي‌ حوزه ي‌ علميه ي‌ قم‌ درباره‌ اهانت‌ دو نفر از سناتورهاي‌ مجلس‌ سنا  به‌ امام‌
مورخ 22/10/1350

 خيمه‌ شب‌ بازان‌ حكومت‌ پوشالي‌ ايران‌ زود مشت‌ خود را باز كردند. اين‌ روزها در اثر سياست‌ خشن‌ و غلط‌ حكومت‌ بغداد كه‌ منجر به‌ آواره‌ شدن‌ عده‌اي‌ از ايرانيان‌ شد،

 حكومت‌ پوشالي‌ ايران‌ با حماسه‌سرايي‌ و سر و صدا و روضه‌خواني‌هاي‌ پي‌ در پي‌ در راديوها و روزنامه‌هاي‌ مزدور داخلي‌ و خارجي‌ و تحريك‌ احساسات‌ يك‌ عده‌ از روحانيون‌ بي‌ خبر، كيسه‌ خود و عمال‌ خود را به‌ نام‌ آوارگان‌ بي‌ پناه‌ پر كرد و خود را به‌ دروغ‌ حامي‌ مذهب‌ شيعه‌ و طرفدار روحانيت‌ قلمداد نمود و مي‌رفت‌ كه‌ بدين‌ وسيله‌ بر روي‌ جنايات‌ خود پرده‌پوشي‌ كند؛ از قبيل‌ «كشتار وحشيانه‌ پانزدهم‌ خرداد و حملات‌ پي‌ در پي‌ به‌ مدرسه‌ فيضيه‌ قم‌ و طالبيه‌ تبريز و مدارس‌ مشهد و دانشگاه‌هاي‌ كشور و بازداشت‌ مراجع‌ تقليد و علما و گويندگان‌ مذهبي‌ و طلاب‌ علوم‌ دينيه‌ و دانشجويان‌ و روشنفكران‌ و مهندسين‌ عالي‌ مقام‌ و ساير طبقات‌ مردم‌ به‌ جرم‌ دفاع‌ از دين‌ و حقوق‌ ملت‌» ولي‌ از آنجا كه‌ خدا مشت‌ حقه‌بازان‌ و جنايتكاران‌ را هميشه‌ باز مي‌كند، دستگاه‌ جبار خيال‌ كرد با چند روز تبليغات‌ و سر و صدا موقعيت‌ خود را در افكار عمومي‌ محكم‌ كرده‌ و ملت‌ بيدار ايران‌ را توانسته‌ است‌ چند صباحي‌ غافلگير نمايد، لذا خواست‌ از احساسات‌ تحريك‌ شده‌ نتيجه‌ ديگري‌ نيز بگيرد و از موقعيت‌ اجتماعي‌ و محبوبيت‌ عميق‌ و ريشه‌دار مرجع‌ عاليقدر و زعيم‌ مبارز و دشمن‌ سرسخت‌ صهيونيست‌ و استعمار حضرت‌ آيت‌الله‌ العظمي‌ آقاي‌ خميني‌ دامت‌ بركاته‌ بكاهد. در مجلس‌ سنا نسبت‌ به‌ معظم‌ له‌ دو نفر سرسپرده‌ مركز اجنبي‌ اهانت‌ كرده‌ و افترا زده‌اند كه‌ ايشان‌ باعمال‌ حكومت‌ بغداد همراهي‌ دارد (اطلاعات‌ دوشنبه‌ 2/10/50) غافل‌ از اينكه‌ ملت‌ شريف‌ و بيدار ايران‌ با مرجع‌ تقليد و آگاه‌ و بيدار خود پيوند ناگسستني‌ دارد و شخصيت‌ معظم‌ له‌ بالاتر از اين‌ است‌ كه‌ با ياوه‌سرايي‌ افراد شناخته‌ شده‌ و مزدوران‌ استعمار كاسته‌ شود. كيست‌ در اين‌ مملكت‌ كه‌ مبارزات‌ پي‌گير حضرت‌ آيت‌الله‌ العظمي‌ آقاي‌ خميني‌ دامت‌ بركاته‌ را در مقابل‌ نقشه‌هاي‌ استعمار و حمايت‌ ايشان‌ را از قوانين‌ ديني‌ و حقوق‌ ملت‌ ايران‌ نداد. كيست‌ كه‌ نداند معظم‌ له‌ چنانچه‌ در ايران‌ در دفاع‌ از حقوق‌ پيشقدم‌ بوده‌، در عراق‌ نيز براي‌ جلوگيري‌ از حملات‌ بدين‌ و ملت‌ از همه‌ آقايان‌ جدي‌تر و كوشاتر بوده‌اند و به‌ همين‌ مناسبت‌ راجع‌ به‌ آواره‌ كردن‌ ايرانيان‌ مخصوصاً طلاب‌ علوم‌ دينيه‌ تلگراف‌ شديداللحن‌ ايشان‌ به‌ مقامات‌ عراقي‌ و اعتراضات‌ مكرر و سخنرانيهاي‌ پي‌ در پي‌ معظم‌ له‌ بيش‌ از همه‌ مؤثر بوده‌ و كيست‌ در اين‌ كشور كه‌ جنايات‌ وحشيانه‌ حكومت‌ قداره‌بند ايران‌ را در اين‌ چند ساله‌ و حملات‌ پي‌ در پي‌ آنان‌ را به‌ روحانيت‌ و دانشجويان‌ و ملت‌ ستمديده‌ فراموش‌ كرده‌ باشد. كيست‌ كه‌ كشتن‌ ناجوانمردانه‌ مرحوم‌ حجه ي‌الاسلام‌ سعيدي‌ را در زندان‌ قزل‌قلعه‌ براي‌ حمايت‌ از منافع‌ تراستهاي‌ آمريكايي‌ كه‌ مي‌خواهند به‌ نام‌ سرمايه‌گذاري‌ در ايران‌ ثروت‌ ملت‌ را به‌ يغما ببرند، (دومين‌ كنفرانس‌ آنان‌ همين‌ روزها در نيويورك‌ تشكيل‌ شده‌ است‌). نشنيده‌ باشد. كيست‌ كه‌ نداندوضع‌ فعلي‌ عده‌اي‌ از علماي‌ بزرگ‌ و مهندسين‌ و دانشگاهيان‌ متدين‌ و ساير طبقات‌ ملت‌ به‌ جرم‌ دفاع‌ از دين‌ و حقوق‌ مردم‌ در شكنجه‌گاه‌هاي‌ اوين‌ و قزل‌ قلعه‌ و تبعيدگاه‌ها به‌ سر مي‌برند.

 باري‌ حوزه ي‌ علميه‌ قم‌ ضمن‌ تقبيح‌ حكومت‌ بغداد نسبت‌ به‌ حوزه ي‌ علميه ي‌ نجف‌ اشرف‌ و ايرانيان‌ مقيم‌ عراق‌ به‌ كمك‌ و مساعدت‌ به‌ مستمندان‌ مستقيماً و يا به‌ وسيله‌ علما و رهبران‌ مذهبي‌ يادآور مي‌شود كه‌ به‌ منظور اعتراض‌ بر اين‌ عمل‌ خائنانه‌ و نابخردانه‌ مجلس‌ سنا، حوزه ي‌ علميه‌ از عصر روز سه‌شنبه‌ 21 ديماه‌ به‌ حال‌ تعطيل‌ درآمد و همه‌ مراجع‌ و مدرسين‌ درسهاي‌ خود را تعطيل‌ نمودند و طلاب‌ علوم‌ دينيه‌ به‌ منظور تنفر و انزجار از كار ناشايسته‌ مجلس‌ سنا با صداي‌ هر چه‌ رساتر علاقه‌ و وابستگي‌ خود را نسبت‌ به‌ مرجع‌ عاليقدر ابراز كردند. اما دستگاه‌ حكومت‌ (عدالت‌ گستر) خيلي‌ زود ماسك‌ فريبنده‌ خود را برداشت‌ و ماهيت‌ سبعانه‌ خويش‌ را نشان‌ داد و با يك‌ يورش‌ وحشيانه‌ به‌ چندين‌ هزار نفر از فضلا و طلاب‌ و مردم‌ علاقه‌مند حمله‌ نموده‌ با باتوم‌ و كتك‌ زدن‌، بسياري‌ را مجروح‌ ساختند و عده‌اي‌ را نيز بازداشت‌ كردند و بدين‌ وسيله‌ علاقه‌ خود را به‌ روحانيت‌ نشان‌ دادند.

 آري‌ اين‌ از الطاف‌ خداست‌ كه‌ جنايتكاران‌ بايد با دست‌ خود وسيله‌ بي‌ آبرويي‌ خويش‌ را فراهم‌ سازد تا ملت‌ گول‌ تبليغات‌ آنان‌ را نخورند.

 حوزه‌ علميه ي‌ قم‌
24 / ذي‌قعده‌/ 1391
22/10/1350

طلیعه

تصویر مطلببیش از یک ماه از ورود جو بایدن رییس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید می گذرد . پیش از ورود او به کاخ سفید برخی با تحلیل‌های ساده انگارانه ، منتظر تغییرات چشمگیر در سیاست‌های جهانی ایالات متحده آمریکا بودند. اما در هفته‌های اخیر برخی رفتارهای وی در عرصه بین‌الملل، نشان داد که هیچ فرقی بین روسای جمهور آمریکا در استراتژی کلان وجود ندارد . گرچه ممکن است در برخی تاکتیک‌ها و نحوه تعامل فرق‌هایی داشته باشند. در ادامه به بررسی و تحلیل اجمالی برخی از این حرکات و رفتارها در عرصه بین الملل می پردازیم : 1 – پس...
مطالب بیشترطلیعه  
Template Design:Jameeh modarresin Qom