Ayeh

رهنمود

تصویر مطلبرهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، منظومه‌ی مفاهیم معرفتی و ارزشی اسلام را نرم افزارِ ساختار نظام اسلامی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های نظام اسلامی و بروز چالش‌های جدید گفتند: یکی از وظایف مهم فضلا و متفکرین، تقویت مبانی فکری نظام اسلامی به‌منظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.  ایشان روزآمد کردن نرم افزارِ نظام اسلامی را وظیفه فضلای صاحب نظر دانستند و گفتند: البته این به‌روزرسانی به معنای...
مطالب بیشتررهنمود  

آمار بازدیدکنندگان

امروز5745
دیروز5622
در هفته34951
در ماه48034
مجموع1347814

بازدید کنندگان برخط

5
Online

اعلاميه ی جمعی از علمای حوزه ی علميه ی قم‌ درباره ی روی كار آمدن‌ دولت‌ بختيار و اعلام‌ عزای عمومی
مورخ 1357/10/17«ان‌ كيد الشيطان‌ كان‌ ضعيفا»

آنجا كه‌ رهبر، آگاه‌ و ملت‌، بيدار باشد هيچ‌ نقشه‌ شيطانی نمیتواند جنبش‌های حق‌طلبانه‌ را متوقف‌ يا منحرف‌ سازد. نهضت‌ اسلامی ضد ظلم‌ و بی دينی كه‌ بيش‌ از پانزده‌ سال‌ است‌ در اين‌ سرزمين‌ پا گرفته‌ و امت‌ قبله‌ را آرام‌ آرام‌ به‌ رشد كامل‌ رسانده‌ است‌، مشكلات‌ را گام‌ به‌ گام‌ پشت‌ سر نهاده‌ و توطئه‌های خائنانه‌ را پياپی خنثی كرده‌، دشمن‌ در اين‌ مدت‌ به‌ انواع‌ دسيسه‌ها متوسل‌ شد، با تبليغات‌ پر دامنه‌ و وسيعی، پخش‌ مبالغی هنگفت‌ از سرمايه‌های مملكت‌ در داخل‌ و خارج‌، استخدام‌ افراد بی شخصيت‌ و سرسپرده‌ در لباسهای مختلف‌، رياكاری و تظاهر، تحريف‌ حقايق‌، تطميع‌، تهديد، ارعاب‌، وحشت‌، خفقان‌، ترور، شكنجه‌، زندان‌، تبعيد، قتل‌، غارت‌، آتش‌سوزی، هتاكی، تبديل‌ مهره‌ها، تغيير دولتها و غيره‌، خواست‌ جامعه ی اسلامی را از حركت‌ بازدارد و راه‌ را برای ادامه‌ سلطه‌ بيگانگان‌ و غارت‌ استعمارگران‌ هموار سازد، غافل‌ از اينكه‌ پروردگار بر امت‌ مستضعف‌ اسلام‌ منت‌ نهاده‌ و رهبری هوشيار، استوار، و غير قابل‌ انعطاف‌ به‌ آنان‌ عطا كرده‌ كه‌ نه‌ فريب‌ میخورد و نه‌ مشكل‌ برايش‌ مفهوم‌ دارد، با ايمانی كامل‌ و عزمی راسخ‌ به‌ پا خاسته‌ تا با تأييد خداوند، اسلام‌ غريب‌ را زنده‌ سازد، و مسلمانان‌ اسير را نجات‌ بخشد. آخرين‌ توطئه‌ شاه‌ خونخوار و اربابان‌ چپاولگرش‌ كه‌ پس‌ از شكست‌ دولت‌ نظامی به‌ آن‌ دست‌ زده‌اند تشكيل‌ دولتی به‌ ظاهر ملی است‌ كه‌ در رسواييهای بيست‌ و پنج‌ ساله‌ اخير ردپايی نداشته‌ باشد و به‌ اصطلاح‌ سوء سابقه‌ همكاری با شاه‌ در پرونده‌اش‌ نباشد، اما خوشبختانه‌ اين‌ نقشه‌ را نيز همان‌ آگاهيها هنوز پياده‌ نشده‌ كشف‌ كرد و حتی بچه‌ها در كوچه‌ و بازار ضمن‌ شعارهای خيابانی آن‌ را محكوم‌ كردند. ما فعلاً فرصت‌ بررسی سوابق‌ سی ساله‌ اين‌ مهره‌ جديد را نداريم‌ ولی آيا همكاری با شاه‌ كه‌ همه‌ مردم‌ او را خلع‌ كرده‌اند و همه‌ يكنوا میگويند «مرگ‌ بر شاه‌»، جز جنايت‌ و موضعگيری در مقابل‌ ملت‌ مفهومی دارد؟ و جز پايمال‌ كردن‌ اين‌ همه‌ خونهای پاك‌ و ناديده‌ گرفتن‌ اين‌ همه‌ جنايت‌ گوناگون‌ معنايی دارد؟ مردم‌ ما پيش‌ از آنكه‌ هويت‌ او در سخنرانيها و مصاحبه‌هايش‌ فاش‌ شود و پيش‌ از آنكه‌ ژنرال‌ آمريكايی بيايد و حمايت‌ خود را از دولت‌ جديد اعلام‌ كند، همه‌ میدانستند دولتی را كه‌ شاه‌ آمريكايی تعيين‌ كند، جز آمريكايی و طرفدار شاه‌ نمیتواند باشد و اصلاً مگر مشكل‌ مردم‌ دولتها بودند كه‌ با تغيير آنها بتوان‌ آن‌ را حل‌ كرد؟! و مگر دولتها تاكنون‌ جز آلت‌ دست‌ و ابزار بی اراده‌ چيز ديگری بوده‌اند؟! و مگر بارها از طرف‌ رهبر نهضت‌ و همه‌ مردم‌ اعلام‌ نشده‌ كه‌ هر دولتی با بودن‌ شاه‌ سر كار آيد، از نظر ما غير قانونی و مردود است‌؟! و مگر شاه‌ خلع‌ شده‌ در رفراندوم‌ تاسوعا و عاشورا، مجلسين‌ غير شرعی و غير قانونی حق‌ دارند دولت‌ تشكيل‌ دهند؟! و مگر ممكن‌ است‌ هيچ‌ دولتی بدون‌ موافقت‌ رهبر نهضت‌ مورد تأييد مردم‌ باشد؟! اينها جز خيالات‌ واهی و تلاشهای مذبوحانه‌ شاه‌ و اربابانش‌ چيزی نيست‌، ضمناً يادآور میشويم‌ كه‌ رهبر عاليقدر در اعلاميه‌ اخير خود تأكيد فرموده‌اند كه‌ از پرداختن‌ ماليات‌ و پول‌ آب‌ و برق‌ و تلفن‌ و هر گونه‌ كمك‌ به‌ اين‌ دولت‌ غاصب‌ غير قانونی خودداری شود.

در خاتمه‌ ما به‌ پيروی از فرمان‌ قائد عظيم‌ الشأن‌ روز دوشنبه‌ 9 صفر 99 مطابق‌ 18 ديماه‌ 57 را به‌ منظور بزرگداشت‌ شهدای هفته‌ گذشته‌ مشهد، قزوين‌، كرمانشاه‌، قم‌ و ساير شهرستانها عزای عمومی اعلام‌ میكنيم‌ و از همه‌ مسلمانان‌ غيرتمند و شجاع‌ میخواهيم‌ كه‌ در اجتماعات‌ خود باز هم‌ جنايات‌ بی حد و حساب‌ رژيم‌ و جريانهای هفته‌ گذشته‌ را اعلام‌ كنند و نقشه‌های شوم‌ آمريكا را برای ادامه‌ سلطه‌ و چپاول‌ خود معرفی نمايند.

در شهرستان‌ مذهبی قم‌ نيز بدين‌ مناسبت‌ مجلس‌ عزا در مسجد اعظم‌ از ساعت‌ 9 تا 11 منعقد میباشد. از خداوند متعال‌ میخواهيم‌ شر اجانب‌ و عمال‌ كثيف‌ آنها را هر چه‌ زودتر از سر مسلمانان‌ عزيز كوتاه‌ بفرمايد.

سيد يوسف‌ مدنی تبريزی،  محمد فاضل‌ ،  احمد آذری قمی ،  محسن‌ دوزدوزانی ،  محمد محمدی گيلانی ،  عباس‌ محفوظی ،  احمد جنتی ،  محمد مهدی ربانی ، ابوالحسن‌ مصلحی اراكی،  محمد علی شرعی، علی اكبر مسعودی، حسين‌ راستی كاشانی، مرتضی بنی فضل‌، ابوطالب‌ تجليل‌، محمد يزدی، حسين‌ نوری، الاحقر محمد الشاه‌ آبادی عفی عنه‌، سيد حسن‌ طاهری، ابوالفضل‌ موسوی ، سيد اسدالله‌ مدنی،  ابوالفضل‌ النجفی الخوانساری، مسلم‌ ملكوتی، يوسف‌ صانعی، محمدصادق‌ خلخالی، ابوالقاسم‌ خزعلی، علی مشكينی، سيد حسن‌ برقعی،  محمد مؤمن‌، رضا توسلی، سيد محمد ابطحی كاشانی.

8 / صفر / 1399
1357/10/17

طلیعه

تصویر مطلببیش از یک ماه از ورود جو بایدن رییس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید می گذرد . پیش از ورود او به کاخ سفید برخی با تحلیل‌های ساده انگارانه ، منتظر تغییرات چشمگیر در سیاست‌های جهانی ایالات متحده آمریکا بودند. اما در هفته‌های اخیر برخی رفتارهای وی در عرصه بین‌الملل، نشان داد که هیچ فرقی بین روسای جمهور آمریکا در استراتژی کلان وجود ندارد . گرچه ممکن است در برخی تاکتیک‌ها و نحوه تعامل فرق‌هایی داشته باشند. در ادامه به بررسی و تحلیل اجمالی برخی از این حرکات و رفتارها در عرصه بین الملل می پردازیم : 1 – پس...
مطالب بیشترطلیعه  
Template Design:Jameeh modarresin Qom