پيام‌ تبريك‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی پيروزيهاي‌ رزمندگان‌ به‌ محضر حضرت‌ امام‌ و اعلام‌ پيروي‌ از فرمايشات‌ ايشان‌
در تاریخ 05/01/1361
 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 محضر مبارك‌ رهبر انقلاب‌

 حضرت‌ آيت‌الله‌ العظمي‌ امام‌ خميني‌ دام‌ ظله‌ علي‌ رئوس‌ الانام‌

 با نهايت‌ احترام‌ پيروزيهاي‌ پي‌ در پي‌ كه‌ به‌ دست‌ تواناي‌ رزمندگان‌ اسلام‌ در راه‌ خدا بدست‌ آمده‌ و قدمهاي‌ بلندي‌ كه‌ در راه‌ پيروزيهاي‌ نهايي‌ برداشته‌ شده‌ و قدرت‌ معنوي‌ اسلام‌ تجلي‌ پرفروغي‌ به‌ خود گرفته‌ و مددهاي‌ غيبي‌ خداوندي‌ در جبهه‌هاي‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل‌ به‌ روشني‌ ديده‌ مي‌شود و احكام‌ اسلام‌ در مسائل‌ جنگ‌ و اسارت‌ برابر چشمهاي‌ بهت‌ زده‌ ماديگران‌ شرق‌ و غرب‌ به‌ اجرا درآمده‌ از صميم‌ قلب‌ تبريك‌ عرض‌ مي‌كنيم‌، و ضمن‌ تأكيد و اعتقاد به‌ مطالبي‌ كه‌ براي‌ ما و مسؤولين‌ مملكت‌ در ديدار اول‌ سال‌ جديد ايراد فرموديد حمايت‌ و همكاري‌ با قواي‌ سه‌گانه‌ و ديگر ارگانهاي‌ رسمي‌ كشور را وظيفة‌ خود دانسته‌، مراقبت‌ و نظارت‌ اسلامي‌را كه‌ همواره‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ بر دستگاههاي‌ اجرايي‌ داشته‌اند در حدود وظائف‌ شرعي‌ و قانوني‌ خويش‌ خواهيم‌ داشت‌. انشاء ا . . .

 
 جامعة‌ مدرسين‌ حوزة‌ عليمه‌ قم‌