Ayeh

رهنمود

تصویر مطلبرهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، منظومه‌ی مفاهیم معرفتی و ارزشی اسلام را نرم افزارِ ساختار نظام اسلامی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های نظام اسلامی و بروز چالش‌های جدید گفتند: یکی از وظایف مهم فضلا و متفکرین، تقویت مبانی فکری نظام اسلامی به‌منظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.  ایشان روزآمد کردن نرم افزارِ نظام اسلامی را وظیفه فضلای صاحب نظر دانستند و گفتند: البته این به‌روزرسانی به معنای...
مطالب بیشتررهنمود  

آمار بازدیدکنندگان

امروز4902
دیروز5622
در هفته34108
در ماه47191
مجموع1346971

بازدید کنندگان برخط

17
Online

بيانيه‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره‌ جنگ‌ تحميلي‌
در تاريخ 19/11/1362
بسم الله الرحمن الرحيم‏
«جنگ‌ جنگ‌ است‌ و عزت‌ و شرف‌ ما در گرو همين‌ مجاهدتهاست‌» (امام‌ خميني‌)‏

بيش‌ از چهل‌ ماه‌ است‌ كه‌ رژيم‌ فاشيست‌ حاكم‌ بر عراق‌ با كمك‌ بيدريغ‌ اربابان‌ جنايتكار خود و با همدستي‌ حكام‌ مرتجع‌ منطقه‌ با گستاخي‌ روزافزون‌ بر ميهن‌ اسلامي‌ايران‌ مي‌تازد. و هر روز مرتكب‌ جنايت‌ هولناكتري‌ مي‌گردد. بطوري‌ كه‌ آثار تجاوزات‌ رژيم‌ بعثي‌ و قتل‌ و غارت‌ و تخريب‌ و ويرانيهاي‌ چكمه‌پوشان‌ خونخوارشان‌ در شهرهاي‌ مرزي‌ (چون‌ آبادان‌، خرمشهر، هويزه‌، دزفول‌، انديمشك‌، مسجد سليمان‌ و غيره‌) براي‌ هيچ‌ يك‌ از سازمانها و جوامع‌ بين‌المللي‌ و ملتهاي‌ آگاه‌ پوشيده‌ نيست‌. اگرچه‌ دلاوران‌ ارتش‌ اسلام‌ و سپاهيان‌ با ايمان‌ بسيج‌ و عشاير و ديگر رزمندگان‌ غيور مسلمان‌ پاسخهاي‌ متناسب‌ و دندان‌ شكني‌ تاكنون‌ به‌ صداميان‌ داده‌اند بطوري‌ كه‌ فاتح‌ قادسيه‌ را در طول‌ اين‌ نبرد نابرابر با زبوني‌ و ذلت‌ به‌ پيروزيهاي‌ معكوس‌ و اظهار عقب‌ نشيني‌هاي‌ تاكتيكي‌ و در يوزگي‌ وا داشته‌اند ولي‌ با اين‌ همه‌ دولت‌ اسلامي‌ايران‌ نيز پيوسته‌ اقدامات‌ ديپلماتيك‌ را تعقيب‌ نمود، و همواره‌ سازمانهاي‌ صلح‌ و غيره‌ را از عواقب‌ خانمانسوز اين‌ جنگ‌ تحميلي‌ آگاه‌ و از بي‌ تفاوتي‌ و سكوت‌ برحذر داشته‌ است‌.

ولي‌ از آنجا كه‌ شياطين‌ هميشه‌ براي‌ فريب‌ ملتها نقشه‌ مي‌كشند و براي‌ تجاوزات‌ خود مستمسكي‌ مي‌تراشند، دفاعهاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را از هجوم‌ دشمن‌ غدار بعنوان‌ جنگ‌طلبي‌ قلمداد نموده‌ و بوقهاي‌ استعماري‌ نيز در اين‌ نقشه‌ شيطاني‌ با صداميان‌ هماهنگ‌ گشته‌اند و همچنان‌ مي‌كوشند جمهوري‌ اسلامي‌ را بعنوان‌ جنگ‌طلب‌ و مخالف‌ صلح‌ و امنيت‌ در منطقه‌ معرفي‌ نموده‌ و از صدام‌ مجسمه‌ صلح‌ و نوع‌ دوستي‌ بتراشند.

و اينك‌ كه‌ رژيم‌ پوشالي‌ عراق‌ نفسهاي‌ آخر حيات‌ سياسي‌ خود را مي‌كشد و مي‌رود تا به‌ همراه‌ اسلاف‌ خود به‌ زباله‌ دان‌ تاريخ‌ افكنده‌ شود صدام‌ اين‌ بردة‌ زبون‌ استعمار با كمك‌ همدستان‌ و ياران‌ تدبير تازه‌اي‌ براي‌ نجات‌ خويش‌ انديشيده‌ و از پوسيده‌ترين‌ حربه‌ها (توسل‌ به‌ تهديد و ارعاب‌) راه‌ چاره‌ مي‌جويد. غافل‌ از آنكه‌ اين‌ سلاح‌ توسط‌ شاه‌ معدوم‌ و سادات‌ و امثال‌ آنها بارها تجربه‌ شده‌ و نتيجه‌ مطلوبي‌ بحال‌ آنان‌ نداشته‌ است‌.

و اكنون‌ يكبار ديگر صدام‌ به‌ اين‌ وسيله‌ خود را مي‌آزمايد بلكه‌ با اين‌ مانور كه‌ به‌ طبل‌ ميان‌ تهي‌ مي‌ماند روحية‌ سلحشوران‌ اسلام‌ و ملت‌ رشيد ايران‌ را تضعيف‌ نمايد و اين‌ خود گواهي‌ ديگر بر حماقت‌ و درماندگي‌ او و اربابانش‌ مي‌باشد كه‌ اكنون‌ پس‌ از سه‌ سال‌ و نيم‌ جنگ‌ و خونريزي‌ بفكر اتكاء بر اين‌ حربة‌ پوسيده‌ افتاده‌ شايد بتوان‌ ملتي‌ را كه‌ براي‌ شهادت‌ اشك‌ شوق‌ مي‌فشانند و در ميادين‌ مين‌ از يكديگر سبقت‌ مي‌جويند و بانگ‌ جنگ‌ جنگ‌ تا پيروزي‌ آنان‌ گوش‌ فلك‌ را بلرزه‌ درآورده‌ است‌ از حركت‌ بازدارند. و راستي‌ اگر عراق‌ به‌ اين‌ تهديدها جامة‌ عمل‌ بپوشاند همانگونه‌ كه‌ رئيس‌ جمهور محترم‌ در خطبه‌هاي‌ نماز جمعه‌ بيان‌ داشتند اين‌ ملت‌ رشيد ايرانست‌ كه‌ با عزمي‌راسخ‌ و ارادة‌ پولادين‌ خود انتقام‌ اين‌ وحشيگريها را خواهد گرفت‌ و با وارد آوردن‌ ضربات‌ كوبنده‌ بر تارك‌ عنكبوتي‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ پاسخ‌ مناسب‌ را به‌ آنان‌ خواهد داد.

و اگر از اين‌ تهديدها بعنوان‌ حربه‌ تبليغات‌ استفاده‌ شده‌ كه‌ با اين‌ گفتار مسؤولان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را مجبور به‌ تسليم‌ نمايند و يا در دل‌ رزمندگان‌ ما رعب‌ و وحشت‌ ايجاد نمايند اين‌ نيز پنداري‌ واهي‌ بيش‌ نبوده‌ زيرا مبناي‌ حركت‌ و تصميم‌ گيريهاي‌ دولتمردان‌ و سلحشوران‌ با ايمان‌ آيات‌ محكم‌ الهي‌ و سنت‌ پيامبر(ص‌) و اهلبيت‌(ع‌) است‌ و همانگونه‌ كه‌ كتاب‌ قانون‌ ما قرآن‌ بيان‌ مي‌نمايد اين‌ وسيله‌ (تهديد) جهت‌ انصراف‌ مؤمنان‌ از رويارويي‌ با دشمنان‌ خدا موثر نخواهد بود و مؤمنين‌ با اتكال‌ به‌ خداوند متعال‌ بدون‌ پروا از تجهيزات‌ مادي‌ دشمن‌ با قلبي‌ آكنده‌ از ايمان‌ به‌ الله‌ و عشق‌ به‌ شهادت‌ بدون‌ كوچكترين‌ دغدغة‌ خاطر به‌ پيش‌ مي‌تازند و صفوف‌ دشمن‌ را در هم‌ مي‌شكنند تا آنان‌ را به‌ سزاي‌ اعمال‌ خود برسانند و همين‌ نيرو است‌ كه‌ تمامي‌ معادلات‌ بين‌المللي‌ و تاكتيكهاي‌ متعارف‌ در جهان‌ را بر هم‌ زده‌ است‌ كه‌ «الذين‌ قال‌ لهم‌ الناس‌ ان‌ الناس‌ قد جمعوا لهم‌ فاخشوهم‌ فزاد هم‌ ايمانا و قالوا حسبناا... و نعم‌ الوكيل‌».

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ضمن‌ تقدير و سپاس‌ از فرماندهي‌ كل‌ قوا حضرت‌ امام‌ خميني‌ مدظله‌ العالي‌ و سربازان‌ رشيد اسلام‌ اين‌ رزمندگان‌ مؤمن‌ و پولادين‌ عزم‌ بار ديگر قاطعانه‌ به‌ همة‌ جهانيان‌ بويژه‌ ارتش‌ فريب‌ خورده‌ عراق‌ اعلان‌ مي‌دارد همان‌ گونه‌ كه‌ سياست‌ اسلامي‌ ما اقتضاء مي‌نمايد و از اول‌ بيان‌ شده‌ ما جنگ‌ طلب‌ نبوده‌ و نيستيم‌ بلكه‌ اين‌ رژيم‌ متجاوز تكريتي‌ است‌ كه‌ اين‌ جنگ‌ را بر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تحميل‌ نموده‌ و هم‌ چنان‌ به‌ وحشيگريهاي‌ خود ادامه‌ مي‌دهد و اكنون‌ كه‌ اين‌ ظلم‌ بر ملت‌ اسلام‌ رفته‌ و هزاران‌ انسان‌ بي‌ گناه‌ بخاك‌ و خون‌ كشيده‌ شد و شهرها ويران‌ و خانه‌ طعمه‌ حريق‌ گرديده‌ راهي‌ جز تنبيه‌ متجاوز و بازپس‌ گرفتن‌ خسارات‌ از همدستان‌ او و عمل‌ به‌ موازين‌ عدل‌ الهي‌ نخواهد بود.

والسلام‌ علي‌ من‌ التبع‌ الهدي‌
جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
بخش‌ سياسي‌‌

طلیعه

تصویر مطلببیش از یک ماه از ورود جو بایدن رییس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید می گذرد . پیش از ورود او به کاخ سفید برخی با تحلیل‌های ساده انگارانه ، منتظر تغییرات چشمگیر در سیاست‌های جهانی ایالات متحده آمریکا بودند. اما در هفته‌های اخیر برخی رفتارهای وی در عرصه بین‌الملل، نشان داد که هیچ فرقی بین روسای جمهور آمریکا در استراتژی کلان وجود ندارد . گرچه ممکن است در برخی تاکتیک‌ها و نحوه تعامل فرق‌هایی داشته باشند. در ادامه به بررسی و تحلیل اجمالی برخی از این حرکات و رفتارها در عرصه بین الملل می پردازیم : 1 – پس...
مطالب بیشترطلیعه  
Template Design:Jameeh modarresin Qom