اطلاعيه‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به‌ مناسبت‌ 17 شهريور
در تاريخ 17/06/1362
بسم الله الرحمن الرحيم‏

با فرا رسيدن‌ 17 شهريور ياد حماسه‌ خونين‌ ديگري‌ تجديد مي‌شود كه‌ در تاريخ‌ پر افتخار مبارزات‌ 15 ساله‌ امت‌ ايران‌ عليه‌ رژيم‌ فاسد ستم‌ شاهي‌ پس‌ از واقعه‌ دلخراش‌ 15 خرداد سال‌ 42 يكي‌ از روزهاي‌ سرنوشت‌ ساز و از ايام‌ الله‌ است‌. روزي‌ كه‌ سيل‌ پر خروش‌ ملت‌ بپاخاستة‌ ايران‌ فوج‌ فوج‌ به‌ سوي‌ ميدان‌ شهدا به‌ حركت‌ در آمد و مشتهاي‌ گره‌ كرده‌ ميليونها انسان‌ آزاده‌ به‌ همراه‌ بانگ‌ تكبير و فرياد مرگ‌ بر شاه‌ چنان‌ عقل‌ از سردشمن‌ ربوده‌ كه‌ مستانه‌ دست‌ به‌ اقدامي‌ ددمنشانه‌ زد و بر مردم‌ بي‌ سلاح‌ آتش‌ گشود ولي‌ هرگز مردم‌ مسلمان‌ و غيور ايران‌ از اين‌ نمايش‌ قدرت‌ هراسي‌ به‌ دل‌ راه‌ ندادند بلكه‌ شجاعتي‌ بي‌ نظير و با دست‌ خالي‌ به‌ رويارويي‌ تانكها رفتند و اگر چه‌ رگبار مسلسل‌ از زمين‌ و هوا قلب‌ زن‌ و مرد حاضر در صحنه‌ را مي‌دريد ليكن‌ اين‌ واقعيت‌ به‌ روشني‌ محسوس‌ بود كه‌ تلاش‌ مذبوحانه‌ شاه‌ و مزدورانش‌ كه‌ منجر به‌ شهادت‌ هزاران‌ زن‌ و كودك‌ و مردان‌ دلير گرديد كمترين‌ سودي‌ براي‌ دشمن‌ نداشت‌ و اين‌ آخرين‌ تيرهايي‌ بود كه‌ خصم‌ نابكار براي‌ نجات‌ خود از تركش‌ رها مي‌نمود و هر چه‌ بيشتر سينه‌هاي‌ مؤمنين‌ از گلوله‌هاي‌ آتشين‌ مي‌شكافت‌ خروش‌ ملت‌ نيز بيشتر و جوشش‌ خونها افزونتر و تصميمها در مبارزه‌ عليه‌ ستمگران‌ راسخ‌تر مي‌گرديد و همين‌ اراده‌ قوي‌ و ايمان‌ محكم‌ بود كه‌ دشمن‌ حاكم‌ را با توجه‌ به‌ حمايتهاي‌ بيدريغ‌ ابرقدرتها و ايادي‌شان‌ هر روز ضعيفتر از روز قبل‌ كرد و سرانجام‌ او را محكوم‌ به‌ شكست‌ نمود و بالاخره‌ 17 شهريور روزي‌ كه‌ نهال‌ انقلاب‌ اسلامي‌ كه‌ در نيمه‌ خرداد به‌ دست‌ توانمند رهبر كبير انقلاب‌ نشانده‌ شده‌ بود بر ميدان‌ ژاله‌ تهران‌ به‌ خون‌ هزاران‌ شهيد نامدار و گمنام‌ آبياري‌ شد و در 22 بهمن‌ همان‌ سال‌ ثمر بخشيد و حكومت‌ 2500 سالة‌ ستم‌ شاهي‌ را با پرونده‌ سياه‌ به‌ زباله‌ دان‌ تاريخ‌ افكند جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ضمن‌ بزرگداشت‌ خاطره‌ اين‌ روز كه‌ ماية‌ ننگ‌ طاغوتيان‌ و روز افتخار ملت‌ ايران‌ است‌ ياد شهداي‌ عزيز جمعه‌ سياه‌ و ديگر شهيدان‌ راه‌ حق‌ و عدالت‌ را گراميداشته‌ براي‌ شهدا علو درجات‌ و براي‌ خانواده‌هايشان‌ اجر و صبر مسئلت‌ دارد.

والسلام‌
جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌