پيام‌ تبريك‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نخست وزیر به مناسبت رأي‌ اعتماد مجلس‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌
در تاريخ 07/06/1363

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ ميرحسين‌ موسوي‌ نخست‌ وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

با سلام‌ و اهداء تحيت‌

لازم‌ مي‌دانيم‌ موفقيتهاي‌ خاصي‌ را كه‌ مقارن‌ با هفته‌ دولت‌ نصيب‌ گشته‌ است‌، تبريك‌ بگوييم‌. عنايت‌ و لطف‌ مخصوص‌ امام‌ و رأي‌ اعتماد قاطع‌ مجلس‌ به‌ دولت‌ شما موهبت‌ گرانقدري‌ است‌ كه‌ مطمئنيم‌ بخوبي‌ آن‌ را ارج‌ خواهيد نهاد و به‌ ويژه‌ رهنمودهاي‌ پيامبر گونه‌ امام‌ بزرگوار در ملاقات‌ چهارم‌ شهريور كه‌ شايسته‌ترين‌ راهها را براي‌ تقويت‌ دولت‌ ارائه‌ فرمودند. چه‌ همانطور كه‌ امام‌ فرمودند قدرت‌ دولت‌ جز در سايه‌ حمايت‌ مردم‌ نخواهد بود و مردم‌ مسلمان‌ و متعهد ما هم‌ وقتي‌ دولت‌ خدمتگزار خود را دقيقاً در مسير احكام‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ ببينند از هيچگونه‌ كمك‌ و حمايتي‌ دريغ‌ نخواهند كرد. اميد است‌ دولت‌ محترم‌ در اجراء كامل‌ و صحيح‌ فرامين‌ و رهنمودهاي‌ امام‌ بزرگوار موفق‌ بوده‌ باشد.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌