پيام‌ تشكر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به‌ محضر حضرت‌ امام‌ به‌ دنبال‌ پيام‌ مهم‌ ايشان‌ به‌ روحانيون‌
در تاریخ 04/12/1367
 بسم الله الرحمن الرحیم

 محضر مبارك‌ رهبر بزرگوار و مرجع‌ عاليقدر امام‌ خميني‌ دام‌ ظله‌

 خدا را سپاسگزاريم‌ كه‌ به‌ اسلام‌ و روحانيت‌ رهبر عطا فرموده‌ كه‌ در مقاطع‌ حساس‌ به‌ كيفيتي‌ شايسته‌ و بايسته‌ امت‌ اسلام‌ و روحانيت‌ اصيل‌ را به‌ وظائف‌ خويش‌ هدايت‌ مي‌كند گر چه‌ دشمنان‌ قسم‌ خورده‌ اسلام‌ و در رأس‌ آنها شيطان‌ بزرگ‌ آمريكاي‌ جنايتكار هر روز به‌ فكر توطئه‌ جديدي‌ هستند تا اساس‌ اسلام‌ را منهدم‌ نمايند و روحانيت‌ متعهد را كه‌ عهده‌ دار حفظ‌ و گسترش‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي‌ و مبين‌ معارف‌ و احكام‌ آن‌ است‌ از صحنه‌ خارج‌ كنند و روحاني‌ نمايان‌ ناآگاه‌ و يا وابسته‌ را جايگزين‌ آنها سازند غافل‌ از آنكه‌ «هو الذي‌ ارسل‌ رسوله‌ بالهدي‌ و دين‌ الحق‌ ليظهره‌ علي‌ الدين‌ كله‌ و لو كره‌ المشركون‌» در زمان‌ ما به‌ مسلمين‌ عموماً و روحانيت‌ اسلام‌ خصوصاً زعيمي‌ عنايت‌ فرموده‌ است‌ است‌ كه‌ با بصيرت‌ كامل‌ كيد آنان‌ را خنثي‌ و وظيفه‌ خويش‌ را ايفا مي‌نمايد.

 علماء دين‌ و روحانيت‌ آگاه‌ و دلسوخته‌ و مسلمانان‌ مخلص‌ و پاكباخته‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ رهبر هرگز نخواهند گذاشت‌ بجز اسلام‌ اصيل‌ بر اين‌ كشور رسول‌ الله حاكم‌ گردد.

 جامعة‌ مدرسين‌ حوزة‌ علمية‌ قم‌ از پيام‌ سراسر نور و هدايت‌ آن‌ امام‌ بزرگوار تشكر و تقدير نموده‌، همانند گذشته‌ آماده‌ عمل‌ به‌ فرمان‌ آن‌ جناب‌ و هماهنگ‌ با طلاب‌ عزيز و انقلابي‌ در عمل‌ به‌ جمله‌ جمله‌ آن‌ كمال‌ كوشش‌ را خواهند كرد.

 خداوند آن‌ امام‌ عزيز را براي‌ رهبري‌ و نگهباني‌ از حوزه‌هاي‌ علميه‌ تا قيام‌ جهاني‌ حضرت‌ مهدي‌ سلام‌ الله عليه‌ محفوظ‌ دارد.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌