بيانیه شماره (چهار) ستاد مرکزی انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری جامعه مدرسين حوزه علميه قم
بسم الله الرحمن الرحیم
«إنما يخشی الله من عباده العلماء»

 

در خرداد ماه سال هزار و چهارصد و ایام تبليغات نامزد‌های انتخابات میاندوره‌ای پنجمین‌دوره مجلس خبرگان رهبری به اين وسيله ضمن دعوت عموم مردم عزيز به شرکت با شکوه در انتخابات، به اطلاع  می‌رساند نامزد‌های منتخب جامعه محترم مدرسين حوزه علمیه قم برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری استان تهران حضرت آیت الله علیرضا اعرافی، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌علی سعدی و حضرت حجت الاسلام والمسلمین احمد مؤمن(دانش زاده) «دامت تأییداتهم» می‌باشند.

لازم به ذکر است حضرت آیت الله محمود رجبی «دامت تاییداته» که در لیست مشترک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران قرار داشت به علت منع قانونی شورای محترم نگهبان نسبت به انتقال ایشان از قم به تهران، از حضور در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان تهران انصراف داده و بر همین اساس، شورای عالی جامعه مدرسین، حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای احمدمؤمن (دانش زاده) «دامت تاییداته» را بعنوان جایگزین معرفی نمود.


مهدی اسلامی
رئیس ستاد مرکزی انتخابات
‌میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم