بيانیه شماره (دو) ستاد مرکزی انتخابات میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری جامعه مدرسين حوزه علميه قم
بسم الله الرحمن الرحیم
«إنما يخشی الله من عباده العلماء»


در سیزدهم خرداد ماه و آغاز زمان تبليغات نامزد‌های انتخابات میاندوره‌ای پنجمین‌دوره مجلس خبرگان رهبری به اين وسيله ضمن دعوت عموم مردم عزيز به شرکت با شکوه در انتخابات، به اطلاع عموم مردم عزيز می‌رساند نامزد منتخب جامعه محترم مدرسين حوزه علمیه قم برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان قم حضرت آيت الله سید محمد سعیدی «دامت تأییداته» می‌باشد.

 

مهدی اسلامی
رئیس ستاد مرکزی انتخابات
‌میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم