بيانيه‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ در مورد حوادث‌ تأسف‌ بار كوي‌ دانشگاه‌ تهران‌
در تاريخ 21/4/1378

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏
«اللهم‌ انا نشكوا اليك‌ فقد نبينا و غيبة‌ وليّنا .... و شدة‌ الفتن‌ بنا...»

حادثه ‌ تلخ‌ كوي‌ دانشگاه‌ تهران‌ ماية‌ تأسف‌ عموم‌ متدينين‌ به‌ اسلام‌ و انقلاب‌ خاصه‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و مراجع‌ عظام‌ تقليد «ادام‌ الله‌ ظلالهم‌» و حوزه‌هاي‌ علميه‌ گرديد.

فرمايشات‌ دردمندانه‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در اين‌ حادثه‌ دردناك‌ كه‌ قطعاً در راستاي‌ آرمانهاي‌ و اهداف‌ دشمنان‌ قسم‌ خورده‌ اسلام‌ و انقلاب‌ طراحي‌ شده‌، حاكي‌ از شدت‌ تأثر معظم‌ له‌ نسبت‌ به‌ اين‌ توطئه‌ مي‌باشد.

رهنمودهاي‌ ارزشمند ايشان‌ نسبت‌ به‌ دانشجويان‌ عزيز و اميدهاي‌ آينده‌ انقلاب‌ و اسلام‌ لزوم‌ هشياري‌ آنان‌ را مي‌طلبد و متذكر مسؤليت‌ سنگين‌ كليه‌ نيروهاي‌ انقلابي‌ در اين‌ مقطع‌ حساس‌ از تاريخ‌ انقلاب‌ مي‌باشد.

در شرائطي‌ كه‌ استكبار جهاني‌ با تمامي‌ اياديش‌ هجمة‌ وسيعي‌ را بر عليه‌ اركان‌ نظام‌ طراحي‌ نموده‌ و امنيت‌ ملي‌ ما را مورد هدف‌ قرار داده‌ است‌ حفظ‌ وحدت‌ در جامعه‌ انقلابي‌ و دفاع‌ از اركان‌ نظام‌ و ولايت‌ از اهم‌ واجبات‌ شرعي‌ و مسؤليت‌هاي‌ ملي‌ ماست‌.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزة‌ علميه‌ قم‌ ضمن‌ اظهار تأسف‌ از حوادث‌ اخير و ابراز همدردي‌ با كليه‌ كسانيكه‌ در اين‌ جريان‌ مورد آسيب‌ قرار گرفته‌اند بر لزوم‌ هشياري‌ جامعه‌ دانشگاهي‌ در مقابل‌ توطئه‌هاي‌ دشمنان‌ انقلاب‌ تأكيد نموده‌ از عموم‌ مسئولين‌ ذي‌ ربط‌ و دست‌ اندركاران‌ اجرائي‌ و امنيتي‌ كشور درخواست‌ مي‌نمايد كه‌ علل‌ و عوامل‌ پنهان‌ و آشكار اين‌ وقايع‌ تأسف‌ بار را ريشه‌يابي‌ نموده‌ و با افراد متخلف‌ از هر گروهي‌ كه‌ باشند قاطعانه‌ برخورد نمايند.

طبيعي‌ است‌ اهل‌ قلم‌ و سخن‌ در مطبوعات‌ و مجامع‌ وظيفه‌ دارند از دامن‌ زدن‌ و گسترش‌ چنين‌ حوادث‌ نگران‌ كننده‌اي‌ خودداري‌ نمايند.

در خاتمه‌ به‌ ملت‌ شريف‌ ايران‌ به‌ ويژه‌ جناح‌ها و گروههاي‌ وفادار به‌ انقلاب‌ توصيه‌ مي‌نمايد كه‌ با وحدت‌ و همدلي‌ مصالح‌ عاليه‌ اسلام‌ و انقلاب‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ و با حضور هوشيارانه‌ خود در صحنة‌ دفاع‌ از انقلاب‌ و ولايت‌ و اركان‌ نظام‌ مقدس‌ اسلامي‌، زمينه‌ نفوذ و سوء استفاده‌ افراد فرصت‌ طلب‌ و معاند را از بين‌ ببرند.

و السلام عليكم و رحمةالله و بركاته‏
جامعه مدرسين حوزه عليمه قم
علي مشكيني