اطلاعيه‌ جامعه‌ مدرسين‌ به‌ مناسبت‌ ممنوعيت‌ حجاب‌ در فرانسه‌ ‌‌
3 دي ماه 1382

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

دشمني‌هاي‌ كفر و استكبار جهاني‌ با مباني‌ ارزشي‌ و ديني‌ و به‌ خصوص‌ با تفكر مترقي‌ اسلامي‌ بر هيچ‌ كس‌ پوشيده‌ نيست‌، لكن‌ اين‌ دشمني‌ در زمانها و مكانهاي‌ گوناگون‌ و به‌ تناوب‌ خود را به‌ انحاء مختلفي‌ نشان‌ مي‌دهد.
اين‌ روزها در فرانسه‌ ـ به‌ اصطلاح‌ مهد آزادي‌هاي‌ نوين‌ ـ واماندگان‌ از قافلة‌ انديشه‌ و تعالي‌ در جهان‌ مسئله‌اي‌ آزموده‌ را براي‌ چندمين‌ بار مي‌آزمايند و با تكيه‌ به‌ قانون‌ لائيسم‌ و جدائي‌ دين‌ از حكومت‌، به‌ مقابله‌ با «حفظ‌ حجاب‌» در اماكن‌ عمومي‌ و به‌ خصوص‌ مراكز آموزشي‌ همت‌ گماشته‌اند.

نكته‌ تعجب‌ برانگيز و بلكه‌ تمسخرآميز آن‌، اين‌ است‌ كه‌ در دنيائي‌ كه‌ قانون‌ شكني‌ و زورگوئي‌ در آن‌ موج‌ مي‌زند و هر كس‌ با هر انديشه‌ و آئين‌ و لباس‌ آزاد است‌ تا هر رفتار شنيع‌ و عمل‌ قبيحي‌ را مرتكب‌ شود و در زمانه‌اي‌ كه‌ زورمداران‌ عالم‌ حتي‌ روابط‌ يكطرفه‌ و خود ساختة‌ بين‌ المللي‌ را نيز تحمل‌ نمي‌كنند و بي‌ محابا آنرا نقض‌ مي‌نمايند، برخي‌ سياستمداران‌ اروپائي‌ ساده‌لوحانه‌ تلاش‌ مي‌كنند تا اين‌ اقدام‌ خود را قانوني‌ و متكي‌ بر قانون‌ جلوه‌ دهند.

مراكز ديني‌ و حتي‌ نهادها و شخصيتهاي‌ شناخته‌ شده‌ مسيحي‌ به‌ مقابله‌ با اين‌ حركت‌ سخيف‌ پرداخته‌ و با روشنگري‌ آنرا تقبيح‌ كرده‌اند .

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ نيز اين‌ رويكرد قرون‌ وسطائي‌ را محكوم‌ و اعلام‌ ميدارد كه‌:
خوب‌ است‌ سياستمداران‌ اروپائي‌ از لاك‌ خود بيرون‌ آمده‌ و توجه‌ كنند كه‌ انديشه‌ سكولاريسم‌ و تفكري‌ كه‌ تلاش‌ مي‌كند دين‌ را از صحنه‌ اجتماع‌ منزوي‌ كند كالائي‌ است‌ پوسيده‌ كه‌ تاريخ‌ مصرف‌ آن‌ گذشته‌ است‌.
بيداري‌ ملتها و نفرت‌ آحاد مردم‌ از انديشه‌هاي‌ ضعيف‌ ماده‌ گرائي‌ و رشد سريع‌ و چشمگير معنويت‌ گرائي‌ در عالم‌، موجي‌ نيست‌ كه‌ با حركتهائي‌ امثال‌ منع‌ حجاب‌ متوقف‌ گردد. مضافاً اينكه‌ اينگونه‌ حركتهاي‌ واپسگرايانه‌ سقوط‌ و نزول‌ انديشه‌هاي‌ حاكم‌ بر جوامع‌ مادي‌ را سرعت‌ مي‌بخشد. از اينرو ضروري‌ است‌ انديشمندان‌ منصف‌ در اين‌ جوامع‌ رويكردها و انديشه‌هاي‌ خود در مواجهه‌ با مسئله‌ معنويت‌ گرائي‌ و دينداري‌ را اصلاح‌ نمايند و ضعفهاي‌ ايدئولوژيك‌ و نارسائيهاي‌ تفكر مادي‌ خود را بيش‌ از اين‌ آشكار نسازند.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ضمن‌ گراميداشت‌ زاد روز كريمة‌ اهل‌ بيت‌ حضرت‌ معصومه‌ «سلام‌ الله‌ عليها» بزرگ‌ پرچم‌ دار پاكي‌ و عفاف‌ از عموم‌ آزاد انديشان‌، خاصه‌ علماء و روشنفكران‌ آزاد و متعهد، و مسلمانان‌ جهان‌ درخواست‌ مي‌نمايد به‌ هر نحو ممكن‌ با اجتماعات‌ فراگير و ايراد سخنراني‌ و ارائه‌ مقالات‌ مراتب‌ اعتراض‌ و برائت‌ خود را از اين‌ رفتار تبعيض‌ آميز و غير ارزشي‌ دولتهاي‌ اروپائي‌ ابراز دارند.

و السلام عليكم و رحمةالله و بركاته‏
جامعه مدرسين حوزه عليمه قم
علي مشكيني