اطلاعيه‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ در ارتباط‌ با محاصرة‌ شهر مقدس‌ نجف‌ اشرف‌ توسط‌ نيروهاي‌ امريكائي‌ و انگليسي‌
در تاريخ 01/02/1383

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

محاصره عتبات‌ عاليات‌ خاصه‌ نجف‌ اشرف‌ موجب‌ نگراني‌ شديد عموم‌ مسلمانان‌ خاصه‌ شيعيان‌ جهان‌ گرديده‌ است‌.

بمباران‌ مناطق‌ مسكوني‌، مساجد و مراكز ديني‌ و انساني‌، كشتار مردم‌ بي‌ دفاع‌ و مظلوم‌، قتل‌ و غارت‌ و ناامني‌ ثمرات‌ اشغال‌ كشور مسلمان‌ عراق‌ بوسيلة‌ اشغالگران‌ است‌.

امروز دنيا ناظر است‌ كه‌ تجاوز خود سرانه‌ نيروهاي‌ امريكايي‌ و انگليسي‌ به‌ بهانة‌ از بين‌ بردن‌ سلاح‌هاي‌ كشتار جمعي‌ و ايجاد دموكراسي‌ و آزادي‌هاي‌ مدني‌ محصولي‌ جز نا امني‌ و ويراني‌ و قتل‌ و غارت‌ و هتك‌ مقدسات‌ نداشته‌ است‌.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزة‌ علميه‌ قم‌ با محكوم‌ كردن‌ ادامه‌ اشغال‌ عراق‌ نگراني‌ عميق‌ روحانيت‌ و حوزه‌هاي‌ علميه‌ را از وقايع‌ اخير عراق‌ خاصه‌ محاصره‌ شهر نجف‌ اشرف‌ و به‌ خطر افتادن‌ جان‌ شهروندان‌ عراقي‌ و مرجعيت‌ شيعه‌ ابراز داشته‌ و به‌ نيروهاي‌ متجاوز امريكايي‌ و انگليسي‌ و ساير هم‌ پيمانانشان‌ هشدار مي‌دهد مسلمانان‌ جهان‌ خاصه‌ شيعيان‌ هرگز نسبت‌ به‌ هتك‌ حرمت‌ اعتاب‌ مقدسه‌ و تجاوز به‌ حريم‌ علوي‌ و حسيني‌ ساكت‌ نخواهند نشست‌.

خروج‌ بي‌ قيد و شرط‌ اشغالگران‌ از عراق‌ تنها راه‌ خروج‌ از اين‌ بحران‌ خواهد بود مردم‌ عراق‌ با زعامت‌ مرجعيت‌ شيعه‌ خاصه‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيستاني‌ «مدظله‌ العالي‌» بخوبي‌ خواهند توانست‌ كشور خود را بازسازي‌ و اداره‌ نمايند.

و السلام عليكم و رحمةالله و بركاته‏
جامعه مدرسين حوزه عليمه قم
علي مشكيني