حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین شب‌زنده‌دار با اشاره به رسالات حوزه‌ گفت: نشر علم رسالت‌حوزه‌است‌و‌باید مقتضیات زمان برای مفید واقع شدن نشر مورد نظر قرار گیرد. عضو جامعه مدرسین با تأکید بر شکرگزاری برای نعمت تعلیم احکام اسلام بنا بر مذهب اهل بیت(ع)، گفت: قصد قربت و اخلاص در تعلیم احکام اسلامی به هدف تقرب به خداوند متعال و اهل بیت(ع) بسیار موثر است. وی به تغییر شرایط درسی بر اثر بلیه عامه کرونا اشاره کرد و افزود: ان‌شاءالله خداوند متعال در برابر سختی‌ها و محدودیت‌های کنونی اذهان طلاب را به سمت مطالب عالیه رهنمون خواهد کرد. عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه هیچ یک از افعال خداوند متعال خالی از حکمت و الطاف خفیه نیست، عنوان کرد: یکی از درس‌های انتشار ویروس کرونا، پی بردن انسان‌ها به عمق ناتوانی و عجز خود بود.(خ 1400)