سوال:

از فردی خارج از لیست بیانیه جامعه مدرسین تقلید می‌کنم آیا این تقلید صحیح است؟

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم

چنانچه بر اساس یکی از طرق مذکور در رساله‌های عملیه مرجع خود را انتخاب کرده‌اید، تقلیدتان صحیح می‌باشد

 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم