سوال:

آیا مراجعی که از سوی جامعه مدرسین معرفی شده‌اند مساوی هستند؟

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم

از بیانیه جامعه مدرسین مساوی بودن مراجع مذکور استفاده نمی‌شود.

 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم