سوال:

آیا ترتیب مذکور در میان مراجع عظام تقلید معرفی شده در بیانیه جامعه مدرسین به معنی اولویت در انتخاب آن‌هاست؟

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم

ترتیب مذکور، موضوعیت ندارد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم