🔸 آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری  اظهار کرد: آیت الله امینی، از بُعد علمی چهره ای شاخص بود و مدرس و محققی توانمند برای حوزه های علمیه قلمداد می شد.


🔸حقیقتاً باید ارتحال این شخصیت بزرگ علمی و دینی را به حوزه های علمیه، مراجع معظم تقلید، مقام معظم رهبری و در راس همه حضرت بقیه الله الاعظم و بیت شریف ایشان تسلیت گفت.

🔸 آیت الله امینی به عنوان یک چهره تحقیقی در حوزه های علمیه اصفهان و قم سالیان متمادی از محضر بزرگانی کسب علم و فضلیت و اخلاق کرد و از محضر بزرگانی همچون آیات عظام بروجردی، امام راحل، گلپایگانی، نجفی مرعشی، بهاءالدینی و در حکمت و فلسفه از محضر علامه طباطبایی بهره گرفت و از اساتید برجسته حوزه علمیه بود.

🔸ایشان به واسطه درجه علمی که داشتند بارها به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و حوزه های علمیه در کنفرانس های بین المللی حضور پیدا می کردند که گزارشات آن هم اکنون موجود است.