آیت الله فیاضی در مراسم چهلمین سالگرد درگذشت علامه طباطبایی گفت: این برنامه برای بزرگداشت مردی است که می‌خواست بندگی خدا را کند و هدف خلقت را دنبال می‌کرد؛ دنیا متجر و محل تجارت اولیاء خدا است که علامه به خوبی از این تجارت خانه استفاده کرد و دنبال آخرت بود..عضو جامعه مدرسین گفت: امثال علامه طباطبایی نگاه می‌کنند که خدا چه چیزی از آن‌ها می‌خواهد و پای چیزی که به عنوان رضایت خداوند تشخیص داده اند استقامت می‌کنند؛ برکات وجودی ایشان اساتید بزرگی هستند که همه ما می‌شناسیم.وی تأکید کرد: اگر انسان بنده خدا بود خدای متعال می‌شود ولی او؛ علامه طباطبایی با هر وضعی که در دنیا داشت می‌ساخت چون می‌دانست کسی این وضعیت را تقدیر کرده که ارحم الراحمین است.