آیت‌الله موسوی اصفهانی با حضور در منزل سردار حسام، از خدمات این نویسنده در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر کرد. عضو جامعه مدرسین در این دیدار با تاکید بر لزوم ثبت و انتشار خاطرات رزمندگان و شهدا، اظهار داشت: بزرگ‌مردانی همچون سردار حسام، رسالت سنگینی را به دوش داشته و دارند. وی با بیان اینکه امروز در میدان مبارزه با روایت‌ها قرار داریم، گفت: دشمن با استفاده از رسانه‌های خود به دنبال تحریف واقعیت‌ها و القاء آن به نسل جدید است، بنابراین کار امثال سردار حسام‌ها در این نبرد بسیار سنگین‌تر است. وی در ادامه افزود: امروز لازم است تا زندگی و خاطرات شهدا و رزمندگان را به دست نسل جدید و جامعه جوان برسانیم تا جوانان ما بدانند چه رشادت‌هایی در این کشور توسط جوانان این آب و خاک به وقوع پیوسته است.