شهریور ۲۱, ۱۴۰۱

سید احمد خاتمی

عزاداری صحیح، نفیس‌ترین سرمایه برای ترویج دین و ارزش هاست

آیت الله خاتمی در تشریح مفهوم آسیب شناسی عزاداری ها اظهار داشت:منظور از آسیب شناسی عزاداری این است که به گونه ای عمل کنیم تا دشمن از این سرمایه نفیس سوء استفاده نداشته باشد؛ یعنی به گونه‌ای عمل کنیم که عزاداری ها در راستای آرمان بلند سالار شهیدا ن(ع) باشد و این، هدف از آسیب شناسی است. عضو جامعه مدرسین افزود:می دانید که یک کالا هر میزان نفیس باشد، خطر سرقت آن

ادامه مطلب »
نشریه خبر روز

خبر روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

 جام جم  اعزام زائران جدید اربعین طبق سهمیه‌ استان‌ها وزیر کشور با بیان این‌که تردد در تمام مرزهای ششگانه به سهولت انجام می‌شود، اظهار کرد: ‌عبور و مرور در تمام مرزها برقرار است ولی عبور زائران جدید باید کاملا کنترل‌شده باشد.احمد وحیدی با بیان این‌که اعزام‌های جدید به‌تدریج و طبق سهمیه استان‌ها آغاز می‌شو‌د، افزود: اگر مجددا هجوم جمعیت به مرزها صورت بگیرد قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد چراکه

ادامه مطلب »
سید احمد خاتمی

عزاداری صحیح، نفیس‌ترین سرمایه برای ترویج دین و ارزش هاست

آیت الله خاتمی در تشریح مفهوم آسیب شناسی عزاداری ها اظهار داشت:منظور از آسیب شناسی عزاداری این است که به گونه ای عمل کنیم تا دشمن از این سرمایه نفیس سوء استفاده نداشته باشد؛ یعنی به گونه‌ای عمل کنیم که عزاداری ها در راستای آرمان بلند سالار شهیدا ن(ع) باشد و این، هدف از آسیب شناسی است. عضو جامعه مدرسین افزود:می دانید که یک کالا هر میزان نفیس باشد، خطر سرقت آن

ادامه مطلب »
نشریه خبر روز

خبر روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

 جام جم  اعزام زائران جدید اربعین طبق سهمیه‌ استان‌ها وزیر کشور با بیان این‌که تردد در تمام مرزهای ششگانه به سهولت انجام می‌شود، اظهار کرد: ‌عبور و مرور در تمام مرزها برقرار است ولی عبور زائران جدید باید کاملا کنترل‌شده باشد.احمد وحیدی با بیان این‌که اعزام‌های جدید به‌تدریج و طبق سهمیه استان‌ها آغاز می‌شو‌د، افزود: اگر مجددا هجوم جمعیت به مرزها صورت بگیرد قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد چراکه

ادامه مطلب »