شهریور ۱۶, ۱۴۰۱

نشریه خبر روز

خبر روز ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

 جام جم   ادعای جدید صهیونیست‌ها درباره ابوعاقله ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد شیرین ابوعاقله، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره با گلوله اشتباهی یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر قدس ادعا کرد: «بعد از افتادن شیرین ابو عاقله، روی زمین هفت گلوله از اسلحه نظامیان اسرائیل شلیک شده است. احتمال زیادی دارد که تیر نهایی توسط نظامیان اسرائیل به ابوعاقله شلیک شده باشد اما این اتفاق

ادامه مطلب »
نشریه خبر روز

خبر روز ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

 جام جم   ادعای جدید صهیونیست‌ها درباره ابوعاقله ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد شیرین ابوعاقله، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره با گلوله اشتباهی یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر قدس ادعا کرد: «بعد از افتادن شیرین ابو عاقله، روی زمین هفت گلوله از اسلحه نظامیان اسرائیل شلیک شده است. احتمال زیادی دارد که تیر نهایی توسط نظامیان اسرائیل به ابوعاقله شلیک شده باشد اما این اتفاق

ادامه مطلب »