فروردین ۲۳, ۱۴۰۱

جهاد تبیین برای روشنگری و آگهی بخشی به مردم و خنثی کردن اهداف دشمنان است

آیت‌الله حسینی بوشهری، به بررسی موضوع «جهاد تبیین» پرداخت و گفت: موقعی که جهاد مطرح می‌شود، حرکت یک حال‌ و هوای دیگری پیدا می‌کند، یعنی طرف رویاروی ما می‌جنگد، از ما تلفات می‌گیرد ما آنجا رویاروی دشمن جهاد می‌کنیم و این جهاد مواجه‌شدن با چنین دشمنی است؛ موقعی که ما می‌خواهیم «جهاد تبیین» انجام دهیم، باید توجه داشته باشیم که دشمن چه نقشه‌ای طراحی کرده و چگونه سیاه‌نمایی و حقایق را وارونه

ادامه مطلب »

ماه رمضان بهترین فرصت برای جهاد تبیین است

آیت‌الله کعبی، به تبیین مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی در فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: مؤلفه‌های قدرت ملی یک امر مرکب و مجموعه بهم پیوسته ای بوده، از این رو نگاه منظومه ای، نظام وار و متوازن در مؤلفه‌های اقتدار ملی یک امر حیاتی است. عضو جامعه مدرسین ماه رمضان را بهترین فرصت برای جهاد تبیین دانست و گفت: روحانیون ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خدماتی مواسات مؤمنانه را

ادامه مطلب »
نشریه خبر روز

خبر روز ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری(سلام‌الله‌علیها) را تسلیت می‌گوییم رئیس‌جمهور در نشست با اصحاب رسانه: راهبرد ایران در مذاکرات هسته‌ای راهبرد اعلامی رهبر معظم انقلاب است آیت‌الله حسینی بوشهری: جهاد تبیین برای روشنگری و آگهی بخشی به مردم و خنثی کردن اهداف دشمنان است پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی ارتحال آیت‌الله محمد فیض سرابی آیت‌الله کعبی: ماه رمضان بهترین فرصت برای جهاد تبیین است    

ادامه مطلب »

جهاد تبیین برای روشنگری و آگهی بخشی به مردم و خنثی کردن اهداف دشمنان است

آیت‌الله حسینی بوشهری، به بررسی موضوع «جهاد تبیین» پرداخت و گفت: موقعی که جهاد مطرح می‌شود، حرکت یک حال‌ و هوای دیگری پیدا می‌کند، یعنی طرف رویاروی ما می‌جنگد، از ما تلفات می‌گیرد ما آنجا رویاروی دشمن جهاد می‌کنیم و این جهاد مواجه‌شدن با چنین دشمنی است؛ موقعی که ما می‌خواهیم «جهاد تبیین» انجام دهیم، باید توجه داشته باشیم که دشمن چه نقشه‌ای طراحی کرده و چگونه سیاه‌نمایی و حقایق را وارونه

ادامه مطلب »

ماه رمضان بهترین فرصت برای جهاد تبیین است

آیت‌الله کعبی، به تبیین مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی در فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: مؤلفه‌های قدرت ملی یک امر مرکب و مجموعه بهم پیوسته ای بوده، از این رو نگاه منظومه ای، نظام وار و متوازن در مؤلفه‌های اقتدار ملی یک امر حیاتی است. عضو جامعه مدرسین ماه رمضان را بهترین فرصت برای جهاد تبیین دانست و گفت: روحانیون ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خدماتی مواسات مؤمنانه را

ادامه مطلب »
نشریه خبر روز

خبر روز ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری(سلام‌الله‌علیها) را تسلیت می‌گوییم رئیس‌جمهور در نشست با اصحاب رسانه: راهبرد ایران در مذاکرات هسته‌ای راهبرد اعلامی رهبر معظم انقلاب است آیت‌الله حسینی بوشهری: جهاد تبیین برای روشنگری و آگهی بخشی به مردم و خنثی کردن اهداف دشمنان است پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی ارتحال آیت‌الله محمد فیض سرابی آیت‌الله کعبی: ماه رمضان بهترین فرصت برای جهاد تبیین است    

ادامه مطلب »