آذر ۲۲, ۱۳۹۹

بیانیه جامعه مدرسین در محکومیت اظهارات مداخله جویانه اردوغان

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در محکومیت اظهارات مداخله جویانه اردوغان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ بسم‌الله الرحمن الرحیم   اظهارات  غیر مسئولانه و مداخله جویانه اردوغان، سخنانی خام اندیشانه و به دور از عقل و تدبیر سیاسی است.این اظهارات که ناشی از تفکر پوچ سلطه گری و بلند پروازی های اردوغان در ترسیم اندیشه نوعثمانی گری وکسب قدرت منطقه ای است  به سرنوشت موهوم و تاریکی دچارشده است.

ادامه مطلب »

خبرروز ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

آیت الله العظمی نوری همدانی:شهادت، مزد مجاهدت های شهید فخری زاده بود   آیت الله العظمی مکارم شیرازی:آیت الله یزدی از هر فرصتی برای هدف مقدس خدمت به انقلاب و نظام بهره می‌گرفت   آیت الله حسینی بوشهری:همه شاخصه های جهاد فی سبیل الله در آیت الله یزدی وجود داشت   آیت الله خاتمی:با امید بستن به بیگانگان چیزی عاید ملت نمی شود   واکنش شدید ایران به سخنان مداخله جویانه اردوغان

ادامه مطلب »

بیانیه جامعه مدرسین در محکومیت اظهارات مداخله جویانه اردوغان

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در محکومیت اظهارات مداخله جویانه اردوغان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ بسم‌الله الرحمن الرحیم   اظهارات  غیر مسئولانه و مداخله جویانه اردوغان، سخنانی خام اندیشانه و به دور از عقل و تدبیر سیاسی است.این اظهارات که ناشی از تفکر پوچ سلطه گری و بلند پروازی های اردوغان در ترسیم اندیشه نوعثمانی گری وکسب قدرت منطقه ای است  به سرنوشت موهوم و تاریکی دچارشده است.

ادامه مطلب »

خبرروز ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

آیت الله العظمی نوری همدانی:شهادت، مزد مجاهدت های شهید فخری زاده بود   آیت الله العظمی مکارم شیرازی:آیت الله یزدی از هر فرصتی برای هدف مقدس خدمت به انقلاب و نظام بهره می‌گرفت   آیت الله حسینی بوشهری:همه شاخصه های جهاد فی سبیل الله در آیت الله یزدی وجود داشت   آیت الله خاتمی:با امید بستن به بیگانگان چیزی عاید ملت نمی شود   واکنش شدید ایران به سخنان مداخله جویانه اردوغان

ادامه مطلب »