آذر ۱۸, ۱۳۹۵

حوزه باید پاسخگوی نیازهای نظام در عرصه های مختلف باشد

حضرت آیت الله یزدی به عنوان رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن خیر مقدم به علما و شخصیت های حوزوی، حاضر در دهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین و علمای بلاد که در محل مدرسه امام کاظم(ع) قم برگزار شد، تاکید کرد: رشد علمی حوزه های علمیه متوقف نشده و بنیه علمی آن روز به روز در حال ترقی است، گرچه بهتر از این نیز می تواند باشد.

ادامه مطلب »

نشست عمومی دهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین حوزه و علمای بلاد آغاز به کار کرد

نشست عمومی دهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین حوزه و علمای بلاد روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ با حضور شخصیت های برجسته حوزوی با موضوع حوزه انقلابی؛ بایسته ها و راهکارها در مدرسه علمیه امام کاظم (ع) قم ‌آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب »

حوزه باید پاسخگوی نیازهای نظام در عرصه های مختلف باشد

حضرت آیت الله یزدی به عنوان رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن خیر مقدم به علما و شخصیت های حوزوی، حاضر در دهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین و علمای بلاد که در محل مدرسه امام کاظم(ع) قم برگزار شد، تاکید کرد: رشد علمی حوزه های علمیه متوقف نشده و بنیه علمی آن روز به روز در حال ترقی است، گرچه بهتر از این نیز می تواند باشد.

ادامه مطلب »

نشست عمومی دهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین حوزه و علمای بلاد آغاز به کار کرد

نشست عمومی دهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین حوزه و علمای بلاد روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ با حضور شخصیت های برجسته حوزوی با موضوع حوزه انقلابی؛ بایسته ها و راهکارها در مدرسه علمیه امام کاظم (ع) قم ‌آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب »